God julimåned for torskefisk

Klippfisk tilberedt med bacon og grønnsaker. Illustrasjonsfoto: Bent Raanes / Norwegian Seafood Council

Norge eksporterte torskefisk inklusiv klippfisk, saltfisk og tørrfisk for 746,5 millioner kroner i juli.

Dette er en økning på 4 prosent eller 27,8 millioner kroner sammenlignet med juli 2009. Målt i volum økte eksporten med 6 prosent eller 1 732 tonn, til totalt 30 837 tonn, viser tall fra Eksportutvalget for fisk (EFF). Det er fryst filetblokk som står for den største økningen.

Eksporten av fryst filetblokk av torsk, sei og hyse kom på totalt 44,5 millioner kroner i juli og dette er en økning på 34,3 millioner kroner fra samme måned i fjor. Fryst filetblokk av torsk vokste med 24,7 millioner kroner til totalt 29,3 millioner kroner i juli sammenlignet med samme måned i fjor.

– Det er særlig på det britiske markedet at torske- og hyseblokk nå har god økning og det kan se ut som dette legger press på den konkurrerende arten Alaska Pollock, sier markedsanalytiker Ove Johansen hos EFF i en pressemelding.

– I tillegg skaper det Islandske kvotekuttet på hyse en økt etterspørsel som gjenspeiler seg på alle norske hyseprodukter til Storbritannia, sier Johansen.

Stabil etterspørsel etter klippfisk

Klippfiskeksporten i juli kom på 212,7 millioner kroner. Dette er en økning på 1 prosent eller 1,2 millioner kroner fra samme måned i fjor. Målt i volum ble det eksportert totalt 6 334 tonn.

Klippfisk av sei økte med 19 prosent i verdi til 98,9 millioner kroner i juli. Målt i volum var det en økning på 5 prosent til totalt 3 618 tonn. Prisen per kilo på klippfisk av sei var i gjennomsnitt 27,34 kroner i juli og dette er en økning på 14 prosent fra juli i fjor.

Klippfisk av torsk ble redusert med 11 prosent i verdi til totalt 99,2 millioner kroner i juli målt mot samme måned i fjor. Målt i volum ble det eksportert 2 282 tonn klippfisk av torsk og dette er en reduksjon på 9 prosent eller 228 tonn fra juli 2009.

Reduksjon for saltfisk

Det ble eksportert saltfiskprodukter for 41,1 millioner kroner i juli, som er en reduksjon på 12,7 millioner kroner eller 24 prosent fra samme måned i fjor. Det er hovedmarkedet Portugal som reduseres mest med nedgang på 12 millioner kroner, mens både Spania og Italia øker med henholdsvis 2,4 og 2,7 millioner kroner sammenlignet med juli i fjor. Målt i volum ble det eksportert 1 480 tonn saltfisk mot 1 743 tonn i juli 2009.

Svak sesongstart på tørrfisk

Første måned i salgssesongen for årets tørrfisk kom på totalt 23,2 millioner kroner og dette er en reduksjon på 40 prosent i verdi i forhold til juli i fjor. Volumet gikk ned med 24 prosent sammenlignet med samme måned i fjor og gjennomsnittprisen ble redusert med 20 prosent. Det er Nigeria som står for det meste av reduksjonen totalt sett med et fall på 8 millioner kroner fordelt på tørrfisk av sei og annen tørrfisk.

Tørrfisk lofotrund torsk ble redusert med 7,8 millioner kroner i juli sammenlignet med juli i fjor og hovedmarkedet Italia står bak det meste av denne reduksjonen. Prisen for lofotrund tørrfisk til Italia kom på 116 kroner per kilo, som er en økning fra forrige måned på 19 kr per kilo.

God økning for fryst hel fisk

Eksporten av hel fryst hvitfisk kom på totalt 201 millioner kroner i juli og dette er 28,4 millioner kroner eller 16 prosent høyere enn samme måned i fjor. Målt i volum var det en økning på 370 tonn til totalt 11 800 tonn.
Det er særlig fryst hel uer som står for økningen med en volumvekst fra 190 tonn i juli i fjor til 1 514 tonn i juli i år, samtidig med et prishopp på 50 prosent til 19,36 kroner per kilo. Dette utgjør en eksportverdi på 29,3 millioner kroner.

Også fryst hel torsk øker mye med en vekst på 16,9 millioner kroner eller 31 prosent fra juli i fjor til totalt 71,7 millioner kroner. Prisøkningen per kilo var 12,8 prosent. Det er videreforedlingsnasjonene Kina og Polen som står som mottaker av det meste av den fryste torsken.

Høyere pris for torsk fra havbruk

Eksport av hel torsk fra havbruk kom på totalt 15,8 millioner kroner i juli og dette er 3 prosent høyere enn samme måned i 2009. Målt i volum var eksporten på totalt 525 tonn i juli, 10 prosent ned fra samme måned i fjor. Gjennomsnittprisen i juli var 30,09 kroner per kilo, som er 3,95 kroner høyere enn prisen i samme måned i 2009. Frankrike er største marked for torsk fra havbruk og hittil i år har 28 prosent av all torsk fra havbruk gått til det franske markedet.