Sjømateksporten vokser fortsatt

Slakting av laks. Arkivfoto: Tom Haga / Norwegian Seafood Council

Norges eksport av sjømat har vokst uavbrutt de siste ni månedene.

I juli måned endte eksporten av sjømat på hele 3,8 milliarder kroner som er en vekst på over en halv milliard kroner eller 15 prosent sammenlignet med juli 2009. For de syv første månedene i 2010, er eksportverdien på 27,9 milliarder kroner, noe som er 4 milliarder kroner over samme periode i fjor, viser tall fra Eksportutvalget for fisk (EFF).

Ser vi bort fra oktober måned 2009, hvor sjømateksporten var flat, har sjømateksporten hatt 22 måneder med vekst.

– Sjømateksporten for juli måned viser at etterspørselen etter norsk sjømat for tiden er svært sterk. Det er spesielt lakseeksporten som bidrar til vekst. I vårt viktigste laksemarked, Frankrike, bidrar et økende konsum av røkt laks til et voksende marked, sier direktør for markedsinformasjon i EFF, Egil Ove Sundheim i en pressemelding.

Eksportverdien av laks øker

Eksport av laks økte med 565 millioner kroner eller 26 prosent i juli til en totalverdi på 2,7 milliarder kroner.

Hittil i år er det eksportert laks for 16,6 milliarder kroner, noe som er en økning på 3,8 milliarder kroner eller nesten 30 prosent sammenlignet med samme periode i 2009.

Frankrike er største kjøper av laks i juli måned, med en verdi på 382 millioner kroner, noe som er en økning på 10 prosent fra juli 2009. Russland er nest største kjøper av laks fra Norge med en verdi på 259 millioner kroner, noe som er en økning på 46 prosent fra samme måned i fjor.

Lavsesong i fiskeriene etter sild og makrell

Sommeren er en relativt rolig sesong i fiskeriene etter sild og makrell, og selv om de viktigste produktene er fryste, så reflekteres dette også i eksportstatistikken. Eksporten av sild endte på 91 millioner kroner i juli, noe som er en nedgang på 15 prosent målt mot juli i fjor.

Så langt i år er det eksportert sild for 2 milliarder kroner, som er ned 9 prosent fra samme periode i 2009. For makrell er eksportverdien i juli på 19 millioner kroner som er en nedgang på 10 prosent mot juli 2009. Hittil i år er verdien på 509 millioner kroner som er en markert nedgang på 24 prosent mot samme periode i fjor.

Mer fryst torsk

Det ble i juli måned eksportert fryst torsk (hel og filet) for 143 millioner kroner som er en økning på 29 millioner kroner eller 26 prosent målt mot juli 2009. Splitter man dette i hel og filet så utgjør fryst hel torsk 72 millioner kroner, mens fileten utgjør 71 millioner kroner. Ser man på verdien hittil i år for fryste produkter av torsk øker verdien med 32 prosent til totalt 814 millioner kroner mot samme periode i fjor.

For fersk torsk fra fiskeri er det en nedgang på 20 prosent i juli måned mot juli 2009. Dette fordeler seg likt mellom filet- og hel torsk. Hittil i år øker eksporten av fersk torsk med 11 prosent målt mot samme periode i 2009, hvor hel torsk øker med hele 21 prosent målt i verdi og filet øker med i overkant av 3 prosent.