Blokade av Island og Færøyene

Pelagisk industri og flåte i Norge og EU er enige om blokade av Island og Færøyene.

På et møte i London tirsdag 3. august, mellom pelagisk industri og flåte i Norge og EU, var det bred enighet om en blokade av islandske og færøyske makrellfangster fra det uansvarlige fisket de to landene har satt i gang, skriver Fiskebåtredernes Forbund i en pressemelding.

Den norske blokaden er effektiv mener forbundet, og på møtet ble det diskutert hvordan islandske og færøyske fangster også skal stenges ute fra EU-havner.

Les også: Vil ha tiltak mot Island og Færøyane 29.07.2010
Les også: Færøyene vil ta 85.000 tonn makrell 23.07.2010

Oppfordrer til importforbud og blokade

Møtet, der representanter fra Norges Fiskarlag og Fiskeri- og havbruksnæringens landsforening deltok sammen med tilsvarende organisasjoner i EU, oppfordrer myndighetene i EU og Norge til å innføre importforbud på alle typer sjømatprodukt fra Island og Færøyene, og til å stenge EU-sonen og norsk økonomisk sone for fartøyer fra Island og Færøyene.

I en felles pressemelding blir det vist til at Island og Færøyene har fastsatt kvoter stikk i strid med de vitenskapelige rådene for den viktigste bestanden i Nordøst-Atlanteren.

EU og Norge har på sin side holdt seg strengt til den avtalte forvaltningsplanen for makrell og har fastsatt kvoter i full overensstemmelse med de vitenskapelige rådene fra havforskerne, heter det i meldingen.

Deltakerne på møtet var svært tilfredse med at den norske regjeringen har iverksatt forbud mot landinger av islandske og færøyske makrellfangster. I pressemeldingen blir EU og medlemslandene oppfordret til å gjøre det samme.

– I denne situasjonen forventer vi at våre politiske ledere og administrasjoner arbeider tett sammen i å utforme og vedta umiddelbare og effektive tiltak mot Island og Færøyene, for å verne makrellbestanden og makrellnæringen i Norge og EU, heter det i den felles pressemeldingen fra makrellnæringen i EU og Norge.

– Dette er en prøvesak. Hvis Norge og EU ikke er i stand til å stoppe den skammelige atferden til Island og Færøyene, vil troverdigheten til hele fiskeriforvaltningen stå på spill, heter det videre i meldingen.

Les også: Forbod mot landing av makrell 29.07.2010
Les også: – Svært uheldig 23.07.2010