Rekefisker gir opp

Hvasser: Yrkesfisker Ivar Kanten har gått på land for godt. Han har solgt reketråleren "Bris".

Kanten mener myndighetenes forslag til nye reguleringer ikke er til å leve med for yrkesfiskerne.

– Jeg skjønner at myndighetene kommer med forslag for å berge kysttorsken, men det forslaget som Fiskeridirektoratet i samarbeid med forskerne har kommet fram til, er ikke til å leve med for yrkesfiskerne. Hvis det blir gjennomført slik det er lagt fram, vil det bli få yrkesfiskere igjen på kyststrekningen fra Vestlandet til svenskegrensen – Oslofjorden inkludert, sier Kanten til Tønsbergs Blad.

Det er først og fremst forslaget om å påby rist på reketrålen og forbudet mot krepsetråling innenfor firemilsgrensa som Ivar Kanten og hans kolleger reagerer på.

– Jeg håper fiskeridirektøren tar på alvor de signalene en hel yrkesgruppe kom med på dette møtet. Hvis forslaget om å påby rist på reketrålen blir gjennomført, betyr det slutt på all bifangst for dem som driver med reketråling, sier Kanten, som videre forteller at levering av bifangst utgjør 30 prosent av hans inntekter.

– Med bortfall av 30 prosent av inntektene, lønner det seg ikke å dra ut i det hele tatt, sier Kanten.