Salgsvekst for Aker BioMarine

Arkivbilde av krillfartøyet «Saga Sea». Foto: Aker BioMarine Antarctic AS

Selskapet rapporterer om sterk salgvekst, men 2. kvartal 2010 endte likevel med et tap på 57 millioner kroner.

Aker BioMarine ASA fikk i andre kvartal 2010 et resultat før skatt på -57 millioner kroner, mot -48 millioner kroner i andre kvartal 2009.

Av tapet skyldes 26 millioner kroner i hovedsak amortisering av gjenværende aktiverte rentekostnader, samt deler av refinansieringskostnadene i mai i år, fremgår det av regnskapsrapporten for 2. kvartal 2010, som selskapet la frem i dag.

Les også: Aker BioMarine hentet 638 mill. 05.05.2010

– Veksten fortsetter for Aker BioMarine i andre kvartal med positiv EBITDA for første gang for konsernet. Det gode resultatet skyldes sterk omsetningsvekst, godt fiskeri og stabil produksjon, heter det i rapporten.

Omsetningen i første halvår 2010 endte på MNOK 130, mot MNOK 54 i samme periode i 2009. Økningen skyldes i hovedsak økt salg av Superba™ Krill. Kontantstrøm fra drift ble minus MNOK 73, som er en forbedring på MNOK 97 sammenlignet med første halvår 2009. Kontantstrøm fra drift første halvår 2010 er preget av økt arbeidskapital på MNOK 51 som følge av høy fangst og produksjon, samt økte kundefordringer.

Driftsresultatet før avskrivninger og amortiseringer (EBITDA) ble for første gang positivt med MNOK 1 i andre kvartal 2010, mot minus MNOK 22 for samme periode i 2009. EBITDA for første halvår endte på minus MNOK 9 mot minus MNOK 70 for første halvår 2009.

Stabilt fiskeri

Aker BioMarine hadde i første halvår 2010 et stabilt fiskeri sammenlignet med tidligere år. I andre kvartal ble selskapets krilloperasjon i Sørishavet MSC‐sertifisert.

Sertifiseringen fra Marine Stewardship Council (MSC) er en bekreftelse på at Aker BioMarine driver et bærekraftig krillfiskeri, skriver selskapet i rapporten.

Les også: Krillfisket ble MSC-sertifisert 25.05.2010

Selskapets krillfartøy, Saga Sea, har hatt en god sesong så langt med stabil fangst og produksjon. I første halvår har selskapet produsert 8 599 tonn med Qrill™ mot 5 227 tonn i samme periode 2009.

Aker BioMarine har også økt landbasert produksjonskapasitet av Superba™ Krill for å møte den voksende etterspørselen. Selskapet har sikret årlig produksjonskapasitet for minimum 350 tonn Superba™ Krill og vil fremover arbeide for å øke kapasiteten ytterligere.

Fortsatt vekst for Superba™ Krill

I andre kvartal 2010 inntektsførte Aker BioMarine salg av 46,3 tonn Superba™ Krill. Dette er en økning på 67 prosent sammenlignet med første kvartal 2010. Veksten drives av økt salg både i USA og Europa, samt oppstart av salg til Asia.

I USA fortsetter veksten hvor Schiffs MegaRed® leder an med økt markedsføring og utvidet distribusjon. Det er betydelig økt interesse rundt Superba™ Krill etter at også andre av Aker BioMarines amerikanske kunder opplever suksess. Dette bidrar til at flere nye produkter basert på Superba™ Krill er på vei til å bli lansert i det amerikanske markedet. For ytterligere å kapitalisere på den positive utviklingen, bygger Aker BioMarine en salgs‐ og markedsføringsorganisasjon i USA, opplyser selskapet.

Avslutter direktesalget

I Europa økte salget av Superba™ Krill med 250 prosent sammenlignet med første kvartal 2010 og utgjorde i andre kvartal omkring 30 prosent av totalsalget. Veksten er drevet av generell markedsvekst og en langsiktig avtale med VitaeLab. VitaeLab lanserte sitt nye og forbedrede produkt VitaePro med Superba™ Krill i juni, og produktet markedsføres både mot VitaeLabs eksisterende kundeportefølje og i nysalgskampanjer.

Som et ledd i samarbeidet med VitaeLab, vil Aker BioMarine i tredje kvartal selge sin kundeportefølje av direktesalgskunder til VitaeLab, og dermed avslutte kanalen for direkte salg til sluttbrukere, skriver selskapet i rapporten.

Qrill™

Etterspørselen etter den høyverdige fiskefôringrediensen Qrill™ fortsetter å øke. Allerede ved inngangen til andre kvartal var hele den forventede 2010‐produksjonen kontraktsfestet til kunder. Flere kunder begynner nå å se målbar effekt av Qrill™ som bidrar til ytterligere etterspørsel og høyere priser. Aker BioMarine forventer at eventuell høyere produksjon av Qrill™ enn forventet vil kunne absorberes i markedet til gode priser.

Øvrig virksomhet

Royaltyinntektene fra CLA/Tonalin® ble i første halvår MNOK 8 mot MNOK 11 i første halvår i 2009. Nedgangen skyldes økt konkurranse fra lignende produkter. Trygg Pharma omfatter langsiktig utvikling av marine ingredienser og virksomheten Natural Nutrition Development i Hovdebygda. Selskapet utvikler omega‐3 baserte formuleringer som på sikt kan være aktuelle som aktive farmasøytiske ingredienser, og arbeider med strategiske løsninger for å kommersialisere satsningen.

Les mer
Regnskapsrapporten og presentasjonsmaterialet kan lastes ned her:
Kvartalsrapport Q2 2010 - Aker BioMarine ASA (PDF)
Presentasjon Q2 2010 - Aker BioMarine ASA (PDF)