God vekst for Sølvtrans

Illustrasjonsbilde: Brønnbåten Ronja Pioneer. Foto: Sølvtrans Holding ASA

Sølvtrans Holding ASA oppnådde i andre kvartal 2010 et resultat før skatt på 15,2 millioner, mot -6,0 millioner kroner i andre kvartal 2009.

Sølvtrans Holding ASA fikk et driftsresultat før avskrivninger (EBITDA) på 31,7 millioner kroner i andre kvartal 2010. Dette er en økning på 56 prosent fra samme periode året før. De totale inntektene vokste med 60 prosent til 76,8 millioner kroner for kvartalet. Sølvtrans har sterk kontraktsdekning for kommende kvartaler og reforhandling av avtaler gir betydelig rateøkning fra 2011, opplyser selskapet i en børsmelding.

– Sølvtrans har i andre kvartal reforhandlet fire langsiktige charteravtaler i det skotske markedet, og vi er tilfredse med utviklingen i marginer. Basert på den underliggende veksten i etterspørsel etter moderne, effektive og miljømessig sikre brønnbåter, er Sølvtrans godt rustet for videre vekst i inntjening på selskapets eksisterende båter. I tillegg vurderer vi ytterligere utvidelse og fornyelse av flåten, for eksempel ved kjøp av nyere brukt tonnasje eller kontrahering av nye fartøy, sier administrerende direktør i Sølvtrans, Ole-Peter Brandal.

Ved utgangen av andre kvartal har selskapet mer enn 90 prosents kontraktsdekning ut 2010, 80 prosents dekning for 2011 og 60 prosents dekning for 2012.

Les også: Reforhandlet brønnbåtavtale 16.06.2010

Sølvtrans reforhandlet nylig også charteravtalene for brønnbåtene Roy Kristian og Ronja Viking med Lighthouse Caledonia Ltd., ett av de ledende skotske oppdrettsselskapene.

– Betingelsene i de nye avtalene bekrefter den positive rateutviklingen Sølvtrans har opplevd de senere årene. Avtalen for Roy Kristian gjelder for to perioder høsten 2010 og våren 2011, mens avtalen for Ronja Viking gjelder for to år fra november 2010 til november 2012. Samlet kontraktsverdi for de to avtalene er i overkant av 50 millioner kroner over en
to-års periode, opplyste selskapet i en børsmelding.

Hovedpunkter finansielle resultater for andre kvartal:

  • Driftsinntekter økte med 60 prosent til 76,8 millioner kroner (48,0)
  • EBITDA økte med 56 prosent til 31,7 millioner kroner (20,3). EBITDA margin på 41,3 prosent
  • EBIT økte med 84 prosent til 23,2 millioner kroner (12,6). EBIT margin på 30,2 prosent
  • Inntjening per aksje 0,83 kroner

Hovedpunkter finansielle resultater for perioden januar - juni:

  • Driftsinntekter økte med 33 prosent til 131,2 millioner kroner (98,2)
  • EBITDA økte med fem prosent til 48,7 millioner kroner (46,3)
  • EBIT var 32,1 millioner kroner, på nivå med samme periode året før (32,0)
  • Inntjening per aksje 0,88 kroner

(Tall for tilsvarende periode i 2009 i parentes).

Sølvtrans inngikk i juni avtale om timecharter og salg av brønnbåten Ronja til Northern Harvest Sea Farms i Canada, og salgsgevinsten for fartøyet påvirker driftsinntekter og EBITDA positivt med 9,5 millioner kroner i andre kvartal.

Les også: Sølvtrans selger brønnbåt 02.06.2010

Obligasjonslån på 140 millioner kroner ble innfridd i juni og erstattet av pantelånsopptrekk på 100 millioner kroner hos selskapets hovedbankforbindelser samt trekk fra egen kontantbeholdning på 40 millioner kroner. Refinansieringen medfører betydelige besparelser på selskapets finanskostnader fremover. Selskapets egenkapitalandel var på 30 prosent ved utgangen av kvartalet.

Sølvtrans har som mål å utvide aksjonærbasen til over 500 aksjonærer, slik at selskapet kan søke notering på Oslo Børs. Selskapet er i dag notert på Oslo Axess.