Utsatte nytt importregime i Vietnam

Vietnam har utsatt iverksettelsen av det nye importregimet.

Eksportutvalget for fisk ble i slutten av juni orientert via Mattilsynet, om at Vietnam innfører et nytt importregime.

Les også: Nytt importregime i Vietnam 24.06.2010

Vietnamesiske myndigheter melder nå at det nye regimet er utsatt og først vil innføres 1. september. Alle de 52 innmeldte bedriftene er godkjente av vietnamesiske myndigheter og Mattilsynet forventer at eksporten til Vietnam vil gå som normalt for disse også etter 1. september, melder Eksportutvalget for fisk (EFF) på sine nettsider.

Det nye regimet som blir innført fra 1. september krever at Mattilsynet sender følgende dokumentasjon til National Agro-Forestry-Fisheries Quality Assurance Department (NAFIQAD) i Vietnam:

  • Liste over alle virksomheter som vil registreres for import til Vietnam.
  • Informasjon om det offentlige kontrollsystemet i Norge for å sikre trygg mat.
  • Utfyllende informasjon om forholdene for produksjon av trygg mat i de virksomheter som ønsker å eksportere til Vietnam.

Eksportutvalget for fisk samlet inn dokumentasjonen fra norske sjømatbedrifter og oversendte denne til Mattilsynet. Totalt har 52 Norske virksomheter meldt seg, og samtlige av disse er registrert for import til Vietnam og publisert på NAFIQADs nettsider. Mattilsynet forventer derfor at eksport til Vietnam vil gå som normalt fra 1. september.

Permanent løsning

Mattilsynet vil i den videre dialogen med NAFIQAD forsøke å komme frem til en alternativ løsning, hvor Mattilsynets offentlige registre over godkjente norske næringsmiddelprodusenter legges til grunn for registrering og godkjenning for import til Vietnam. En slik ording vil sikre næringsaktørene mer stabile vilkår for markedsadgang samtidig som det er en mindre arbeidskrevende ordning både for Mattilsynet, EFF og hver enkelt virksomhet, uttaler EFF.