Store forventninger til yrkesfisker.no

Den nye nettportalen yrkesfisker.no ble lansert denne uken og skal gi informasjon om sikkerhet og regelverk.

I forbindelse med fiskerimessen Nor-Fishing i Trondheim denne uken, ble nettportalen Yrkesfisker.no satt i drift.

Målet er lettere tilgjengelig sikkerhets- og regelverksinformasjon for fiskerne, melder Sjøfartsdirektoratet.

Ole Georg Koch i Norsk Sjømannsforbund, er svært fornøyd med at web-portalen Yrkesfisker.no er lansert.

– Dette vil hjelpe yrkesfiskere i å finne frem i regelverk og veiledninger som angår deres daglige arbeid, sier Koch. Spesielt er han opptatt av at de yngre fiskerne får veiledning innenfor de rettigheter de har som arbeidstakere om bord på fiskefartøy.

Også sjøfartsdirektør Olav Akselsen er enig i at dette er en riktig og viktig satsing.

– Sjøfartsdirektoratet har over flere år hatt fokus på sikkerhet i fiskeflåten. Nettportalen blir et viktig bidrag i det å gjøre informasjon tilgjengelig på en enkel måte for yrkesfiskerne, sier Akselsen. Han trekker også frem det positive samarbeidet som har vært mellom flere parter i arbeidet med portalen.

Flere parter har deltatt

Følgende parter har vært med i arbeidet med den nye portalen yrkesfisker.no:

Fiskeridirektoratet, Sintef, Norges kystfiskarlag, Norges fiskarlag, Norsk sjømannsforbund, Cefor og Bud og Hustad forsikring.

Driftes av Sjøfartsdirektoratet

Portalen yrkesfisker.no vil bli driftet av Sjøfartsdirektoratet i tett dialog med samarbeidspartnerne. I forbindelse med en teknisk omlegging av Sjøfartsdirektoratets hovedportal, så vil det også iløpet av høsten 2010 bli ytterligere forbedringer og utvikling av yrkesfisker-portalen også.

Det er Sjøfartsdirektoratets avdeling for fiskefartøy som vil få ansvar for det faglige innholdet på yrkesfisker.no.