Miljøpris til Sør-Norges Trålerlag

Fiskeridirektoratet har tildelt årets miljøpris til Sør-Norges Trålerlag.

Sør-Norges Trålerlag, ved styreleder Valter Rasmussen, er tildelt årets miljøpris. Laget har mottatt prisen for sitt bidrag til arbeidet med å utvikle en effektiv sorteringsrist, til bruk i småmasket trål i fisket etter øyepål og kolmule.

Prisen ble utdelt av fiskeridirektør Liv Holmefjord, på Fiskeridirektoratets stand under fiskerimessen Nor-Fishing i Trondheim tirsdag 17. august, åpningsdagen for messen

– Et hovedproblem i Nordsjøen, er det enorme utkastet av fisk. Utfordringen blir derfor å få på plass et utkastforbud i hele Nordsjøen, på lik linje med det vi har i Barentshavet, sa fiskeridirektør Liv Holmefjord under overrekkelsen av prisen.

Holmefjord hadde for anledningen følge av fiskeri- og kystminister Lisbeth Berg-Hansen, som også gratulerte prisvinneren.

– Målrettet

Forsøkene med å utvikle sorteringsrist i industritrålfisket i Nordsjøen tok til i 2007.

Resultatet av forsøkene og det påfølgende utviklingsarbeidet har vært gode og har vist at man kan drive et målrettet og effektivt fiske etter øyepål og kolmule med et minimum av innblanding av andre kommersielt viktige arter i fangstene.

Et stort problem i fisket etter øyepål i Nordsjøen, har vært den store innblandingen av viktige konsumfiskarter i området som lenge har vært - og fortsatt er - under sterkt press, opplyser Fiskeridirektoratet.

Som en følge av den vellykkede utviklingen av ristteknologien, er det fra og med inneværende år innført et generelt påbud om bruk av sorteringsrist for norske fiskefartøy som deltar i dette fisket.

Engasjement

– Det er flere etater og institusjoner som har bidratt til å finne løsninger på disse problemene. Men vi hadde ikke vært der vi er i dag hvis ikke næringen selv hadde stilt seg bak og engasjert seg i det arbeidet som er gjennomført, fortalte Holmefjord.

– Årets prisvinner har vært en sentral pådriver i denne sammenheng og fremstår derfor som et eksempel til etterfølgelse, fremholdt Liv Holmefjord under tildelingen.

– Flott innsats

Trålerlagsleder Valter Rasmussen takket blant annet Havforskningsinstituttet for bidraget til utviklingen av sorteringsristen. Han får ros i retur, skriver Havforskningsinstituttet på sine nettsider.

– Sør-Norges Trålerlag har vist en flott innstilling til dette fra dag en. Når vi har kommet med nye ideer, har de tatt tak i dette med en gang og ikke klaget på kostnadene, sier forsker Bjørnar Isaksen, som har jobbet med utvikling av sorteringsristen i 10 år. Først ble den utviklet for sildefiske i Vestfjorden, så tilpasset kolmulefiske i Nordsjøen før den i år ble tatt i bruk også i tråling etter øyepål.

Les også: Søker kandidater til miljøpris 07.06.2010