– Verdensledende på risikobasert kontroll

– Fiskeridirektoratet er verdensledende i utvikling av risikobasert ressurskontroll, forteller direktoratet i en pressemelding.

Fiskeridirektoratet tar nå i bruk et nytt arbeidsverktøy, som skal gjøre risikovurderingen innen ressurskontroll mer automatisert og målrettet.

– Fiskeridirektoratet får i dag veldig mye informasjon inn i elektronisk form, som registreres inn i ulike registre og databaser. Det kan derfor ta lang tid for en inspektør å utføre en risikovurdering fordi mesteparten av informasjonen, som skal brukes i analyser, må hentes inn manuelt,

Det sier prosjektleder Sigbjørn Ulvatn ved Kontrollseksjonen.

– Den store mengden data medfører etter vår oppfatning at relevant informasjon kan bli oversett, og den gir i tillegg rom for subjektive vurderinger. Vi ønsker å gi brukerne av verktøyet en godt basert beslutningsstøtte, sier Ulvatn.

Risikoområder tilknyttet makrell først ut

– Som første steg i utviklingen av arbeidsverktøyet har vi modellert risikoområder tilknyttet makrellfisket; «fare for slipping» og «uregelmessigheter ved mottak». Vi har utviklet et arbeidsverktøy, webapplikasjon, som skal brukes av Kystvaktens- og Fiskeridirektoratets inspektører i kommende sesong. Vi har også klar en modell for risikoområder tilknyttet elektronisk rapportering. Denne skal vi ta i bruk i det samme verktøyet fra 1. oktober 2010, forteller Ulvatn.

– I modellen «fare for slipping» i makrellfiske er det nå 43 variabler som vi mener reflekterer fare for slipping, for eksempel restkvote, Kystvaktens posisjoner, innmeldt fangst og værforhold. Vi kan hele tiden justere vektingen av de ulike variablene slik at risikoen blir så situasjonsriktig som mulig, gjennom bruk av grundige statistiske analyser. Vi har også brukt mye tid på å utvikle et godt brukergrensesnitt, sier Ulvatn.

Bygger stein på stein

Den neste fasen i arbeidet blir å ta i bruk modeller som reflekterer risikoområder innenfor de andre pelagiske fiskeriene, fiske etter torsk, hyse, sei og blåkveite, og da med spesielt fokus på risikoområdet «ikke korrekt registrering av fangst ved landing».

– Vi bygger stein på stein, noe som på sikt vil gjøre risikovurderingen mer kostnadseffektiv, ressursbesparende og ikke minst objektiv. Arbeidsverktøyet vil være til stor nytte både for forvaltningen og ikke minst næringen selv, sier Ulvatn.

Kystvakten har under hele utviklingen vært med å teste systemet og gitt gode innspill til justeringer.

– Først i verden

– Flere andre nasjoner har forsøkt å utvikle et tilsvarende system, men har gitt opp på grunn av oppgavens kompleksitet. Vi ser det imidlertid slik at prosjektet har knyttet til seg den beste kompetansen gjennom samarbeid med professor Bjørnar Tessem ved Institutt for informasjons- og medievitenskap ved Universitetet i Bergen, forteller Ulvatn.

– Tessem har betydelig ekspertise innenfor kombinert bruk av moderne statistiske og kunnskapsbaserte metoder for optimalisert risikovurdering. I tillegg har vi knyttet til oss ekspertise innenfor statistikk, gjennom Karl Ove Hufthammer, som har doktorgrad i dataanalyse. Vi har ambisjoner om å bli blant de første i verden som får et slikt system til å fungere, avslutter Ulvatn.