SINMAT skal gi økt sjøsikkerhet

Kystverket integrerer nå GIS-løsningen SINMAT i sitt kartsystem.

Med det kan etaten tilby et helhetlig system for produksjon av navigasjonsdata til sjøkart, skriver Kystverket i en pressemelding. IT-selskapet Geodata leverer systemet, som skal bidra til økt sjøsikkerhet langs hele kysten.

Det nautiske fagsystemet SINMAT moderniserer Kystverkets arbeid med farled, fyr og merker i Norge.

– Sjøsikkerheten har første prioritet. For de sjøfarende vil det nye systemet blant annet innebære at de mye raskere får oppdatert informasjon fra geografiske informasjonssystemer (GIS) om endringer i sjøveien, for eksempel nye merker og utdypede farleder, sier seniorrådgiver Petter J. Andersen ved Kystverkets Senter for farled, fyr og merker.

– Kvaliteten på de innsamlede dataene skal nå være god nok til at de kan godkjennes og implementeres direkte av Sjøkartverket. Tiden fra Kystverket utfører forbedringer til de er registrert i Sjøkartverkets offisielle kart skal nå bli merkbart kortere, foteller Andersen.

Effektivisering og modernisering

Foruten at formidlingen av informasjon til de sjøfarende effektiviseres, innebærer det nye systemet også en betydelig effektivisering og modernisering av Kystverkets interne arbeid.

– Det nye nautiske fagsystemet benyttes blant annet i arbeidet med planlegging og utplassering av navigasjonsinstallasjoner. Med SINMAT får Kystverket en enhetlig løsning. Den gir tilstrekkelig beslutningsstøtte og sikrer kvalitet og effektivitet gjennom hele produksjonsflyten – fra innhenting av rådata til visualisering og analyse, sier Andersen.

– Et viktig hjelpemiddel

Dataforvaltning er en sentral del av det nye systemet. Løsningen tas i bruk i hele Kystverkets organisasjon, både på sjø og land.

– Utvikling og implementering av dette systemet for Kystverket er blant de mest omfattende, integrerte GIS-leveransene noensinne i vårt marked. Det blir et viktig verktøy for Kystverkets virksomhet, og et viktig bidrag til en sikker seilas langs vår lange kyst. Det er en spennende reise som ytterligere styrker vår kompetanse og posisjon som markedets GIS-integrator, sier Espen Kristiansen, salgsdirektør i Geodata.

Geodata gjennomfører prosjektet i samarbeid med Fugro Survey, som er verdensledende innen offshore survey-aktiviteter.

Godkjennelse av leveransen er planlagt i mai 2012 og systemet skal da være fullt operativt, testet og kvalitetssikret. Utover denne datoen vil det bli opprettholdt en årlig vedlikeholdsavtale med leverandøren, opplyser Kystverket.