Nytt underskudd i Domstein

Domstein bedret driften i 2. kvartal 2010. Underskuddet ble likevel større enn i 2. kvartal i fjor.

Domstein ASA fikk i andre kvartal 2010, et resultat før skatt på -14,5 millioner kroner, mot -2,9 millioner kroner i andre kvartal 2009. Det fremgår av en børsmelding med resultatrapportering fra selskapet i dag.

– Bedre drift

Konsernet Domstein ASA sine driftsinntekter i andre kvartal 2010, havnet på 129,6 millioner kroner mot 118,8 millioner kroner i andre kvartal i fjor. EBITDA var 5,2 millioner kroner, mot 1,9 millioner kroner i tilsvarende kvartal i fjor. EBIT var 1,8 millioner kroner, mot -1,7 millioner kroner i andre kvartal i fjor, og resultatet etter skatt -13,6 millioner kroner, mot -1,4 millioner kroner i andre kvartal i fjor.

Driftsinntektene i første halvår 2010 ble 272,4 millioner kroner, mot 240,8 millioner kroner i første halvår i fjor. EBITDA havnet på 10,0 millioner kroner, mot 1,1 millioner kroner i første halvår i fjor. EBIT ble på 3,3 millioner kroner i første halvår 2010, mot -6,3 millioner kroner i første halvår i fjor. Resultatet etter skatt ble -13,3 millioner kroner i første halvår 2010, mot -3,5 millioner kroner i fjor.

Konsernets balanse pr. første halvår, utgjorde 655,4 millioner kroner, mot 660,0 millioner kroner pr. første halvår i fjor. Bokført egenkapital var på 202,0 millioner kroner, noe som tilsvarer en egenkapitalandel på 30,8 prosent. Netto rentebærende gjeld var på 350,7 millioner kroner, mot 344,4 millioner kroner pr. første halvår i fjor.

– Det har vært positiv resultatutvikling i alle datterselskaper og tilknyttede selskaper, med unntak av Norway Pelagic, som ga et negativt bidrag til kvartalsregnskapet på kr 11,0 mill, skriver selskapet i meldingen.

Salgsgevist på 92 mill. i 3. kvartal

Aksjeposten i Norway Pelagic ble 19. juli 2010 solgt for kr 303 mill. Salget gir en regnskapsmessig gevinst på kr 92 mill. som vil bli inntektsført i 3. kvartal.

Les også: DOM og NPEL kraftig opp på børsen 20.07.2010
Les også: Domstein selger til Austevoll Seafood 20.07.2010

Salgsprovenyet vil først og fremst bli benyttet til å styrke og utvikle konsernet. Styret vil i løpet av andre halvår gjennomgå konsernets strategi og ta stilling til disponeringen av eventuell overskuddskapital, heter det i meldingen.