Ukraina stanser all import av fisk

Ukraina har varslet at de stanser all import av animalske produkter, herunder fisk, fra den 23. juli 2009.

– Det er uklart hvilke krav som vil bli satt for at eksport til Ukraina kan fortsette etter 23. juli, skriver Fiskeri- og havbruksnæringens landsforening (FHL) på sine nettsider.

Mattilsynet og Fiskeri- og kystdepartementet arbeider med avklaringer for å minimalisere hindringer for videre eksport.

– FHL er i løpende kontakt med norske myndigheter slik vi kan informere våre medlemmer om den videre utvikling i saken, uttaler FHL.

– Ukraina ble medlem i WTO 16. mai 2008, og dette burde kunne bidra til en viss forutsigbarhet i den videre prosess for å begrense handelshindringene, mener FHL.