– Oljesøl kan ramme hardere og raskere

– Et oljeutslipp utenfor Vesterålen, vil ramme hele kysten fra Lofoten til Nordkapp.

Det hevder Bellona i en pressemelding, og viser til et nytt oljedriftscenario som Meteorologisk Institutt har utført på oppdrag for stiftelsen.

Under Bellonas ONS-seminar i Stavanger mandag kveld, ble det lagt fram helt nye scenarier for mulige oljeutslipp utenfor Lofoten og Vesterålen. Det scenariene viser, er at oljen kan ramme kysten hardere og raskere enn det som kommer fram i de rapportene myndighetene forholder seg til i dag.

Etter 12 dager vil store områder på yttersiden av Lofoten, Vesterålen og Senja være rammet av over 35 000 m3 olje. Og det kan gå så lite som 96 timer fra utslippet starter til oljen når land.

– Feil faktagrunnlag

I forbindelse med revisjonen av forvaltningsplanen for Barentshavet, Lofoten, Vesterålen og Senja, la Veritas (DNV) i april fram ulike scenarier for oljeutslipp. Bellona - og andre - har kritisert disse scenariene for å være basert på feil faktagrunnlag. Blant annet var et av utslippene i Nordland VII, lagt til en posisjon der det ikke er antatt å være olje- og gassressurser.

– Seismikkundersøkelsene viser at de antatte olje- og gassressursene, eller prospektene, ligger mye nærmere land. Der dominerer den norske kyststrømmen, som går inn i fjorder og sund. Skulle det oppstå et oljeutslipp rett utenfor Vesterålen, vil vi altså i løpet av relativt kort tid kunne få olje i fjæresteinene hele veien fra Lofoten til Nordkapp, sier rådgiver for marin forvaltning i Bellona, Sigurd Enge.

Justerer scenarioet

Meteorologisk Institutt har brukt noen av de samme forutsetningene som Veritas: Utslippsmengden er den samme (4500 tonn pr. døgn) og oljetypen er den samme. Tidsrommet for utslippet er økt fra 50 til 87 dager, fordi Bellona mener det er mer sannsynlig at det vil ta lenger tid å få kontroll på et så stort utslipp i det aktuelle farvannet. I tillegg er det lagt inn en annen posisjon for utslippspunktet - for å ta høyde for å plassere utslippskilden der det faktisk finnes olje.

– Men vi har også fått utarbeidet et scenario som ligger på samme posisjon som det scenariet Veritas utarbeidet, slik at vi kan sammenligne resultatene mer direkte, sier Enge, som også er kritisk til forvaltningsplanens oljevernberedskap.

– Urealistisk oljevern

– Ifølge forvaltningsplanen skal det være mulig å hente opp hele 40 prosent av oljen ved et utslipp. Det er en prosentandel vi hittil ikke har vært i nærheten av - i forbindelse med verken Deepwater Horizon-ulykken, Full City-utslippet eller Serverulykken, har man greid å hente opp mer enn ti prosent av oljen, sier Enge i Bellona.

Han konkluderer med at risikoanalysen som er lagt fram av Veritas ikke er representativt for det trusselbildet man kan forvente ved en eventuell petroleumsaktivitet i området. Arbeidet som er gjort er dermed ikke egnet som beslutningsgrunnlag for forvaltning av dette havområdet, sier han.

– Vi trenger nye scenarier

Erik Olsen fra Havforskningsinstituttet var invitert til å kommentere scenariene som ble lagt fram under kveldens seminar, og han mener det er grunn til å kritisere de første scenariene som kom i april.

– Man satte utslippspunkter uten å kjenne resultatet fra seismikkundersøkelsene, og opererte dermed i blinde. Vi er enig i at det er fornuftig å spørre seg om man vil få et annet resultat dersom man legger utslippspunktene nærmere land, der prospektene som finnes.

– Videre må man spørre seg om worst case scenario virkelig er det verst tenkelige. Totalutslippet i Mexicogolfen viste seg å bli nærmere 780.000 tonn olje - mer enn dobbelt så mye som worst case vi opererer med her, sa Olsen og fortsatte: - Vi trenger nye utslippsscenarier, og Bellona har gitt et godt innspill i denne retningen.