Nye minstepriser for kongekrabbe

Kongekrabbe. Foto: Per Eide Studio / Norwegian Seafood Council

Norges Råfisklag har ensidig fastsatt nye minstepriser for kongekrabbe.

Norges Råfisklag og Fiskeri- og havbruksnæringens landsforening (FHL) gjennomførte, den 24. august 2010, ekstraordinære drøftelser om minsteprisen på kongekrabbe.

Bakgrunnen for drøftelsene var den meget sterke prisoppgangen som har kommet i råvaremarkedet for kongekrabbe den siste tiden, skriver Norges Råfisklag i en pressemelding.

Det ble ikke oppnådd enighet mellom partene i disse drøftelsene. Norges Råfisklag har etter bruddet i drøftelsene, ensidig fastsatt nye minstepriser for kongekrabbe:

Minstepriser gjeldende fra og med 25.08.2010:

KONGEKRABBE
størrelse/kvalitet/fangstområde

Gjeldende minstepris før prisdrøft.
(kr pr kg)

Nye priser
(kr pr kg)

Hannkrabbe over 3,7 kg

68,00

80,00

Han-krabbe over minstemål/ 2,2 – 3,7 kg

45,00

60,00

Hannkrabbe 0,8- 2,2 kg (kun i fri fiske)

21,00

25,00

Hokrabbe – alle størrelser (o/minstemål)

15.00

20,00

Skadd hannkrabbe o/ 3,7 kg

38,00

38,00

Skadd hannkrabbe over minstemål/ 2,2 – 3,7 kg

23,00

23,00

Skadd hannkrabbe 0,8-2,2 kg (kun i fri fiske)

11,00

15,00

* vektgrensen 2,2 kg gjelder for all krabbe over minstemål i kvotefisket.