Fiskarlaget kjøpte mottaket på Vega

Fiskarlaget på Vega har kjøpt fiskemottaket på Gardsøya for 2,5 millioner kroner.

Fiskemottaket har vært til salgs siden i vinter etter at det ble lagt ned i november i fjor. Siden den gang har fiskerne fra Vega levert fisken i Brønnøysund, noe som har gitt dem en svært lang leveringsvei.

Fiskarlaget på Vega la i vår inn bud på mottaket, men budet på 1,2 millioner var for lavt for selger. Fiskarlaget har derfor arbeidet en tid med å få til et høyere bud, og har nå fått akseptert et bud på 2,5 millioner. Prisantydning på eiendommen var på 5 millioner.

– Dette er en bra dag, sier ordfører Andre Møller, til Helgeland Arbeiderblad. Han har engasjert seg i kjøpet, og er en av dem som nå står bak eiendomsselskapet som skal eie anlegget.

Kjøpet er gjort av et eiendomsselskap under stiftelse, og nå går det ut brev til alle medlemmene i Vega fiskarlag med invitasjon til å komme på stiftelsesmøte i neste uke.

– Vi er flere som skyter inn penger, men det blir fiskarlaget som blir hovedeier, sier Andre Møller, til avisa.

Anlegget overtas den 3. august og målsettingen er å kunne ta imot fisk i september, de nye eierne jobber nå med å få tak i en fiskekjøper.

– Det betyr alt å få levert her på Vega, sier en glad Bjørn Hansen, leder i Vega Fiskarlag, som tror at kortere gåtid for å få levert, vil bety flere fiskere og mer pågangsmot blant yrkesgruppen.

– Det er mange som har latt være å fiske når de måtte til Brønnøysund og levere, sier Hansen til avisa.