Fiskets gang uke 34 i 2010

Norges Sildesalgslag melder at høstens makrellfiske har kommet i gang tidligere enn vanlig. Makrellen er imidlertid av liten størrelse.

Makrell

Med kvote igjen fra i fjor, samt usikkerhet om makrellens vandring og tilgjengelighet i norsk sone, så har flåten jaktet på makrellen de siste par ukene. Dette er tidligere enn normalt i forhold til de siste årene. Først på onsdag fant «Fiskeskjær» makrellen samlet nord for N 62 ˚ og vest mot EU grensen. Fram til lørdag har hovedfisket foregått i dette området. I tillegg så er det tatt noen fangster utenfor Stad/Møre.

– Totalt er det fisket 16.800 tonn fra notbåtene sist uke, noe som er brukbart på bare en halv fiskeuke. Søndag var fisket hemmet av nordavindskuling, opplyser salgsleder Kenneth Garvik i Norges Sildesalgslag

– Det som har vert negativt i starten av høstens makrellfiske er størrelsen på fisken. Gjennomsnittet ligger helt ned på 366 gram. Fordelingen i fangstene viser lite stor makrell i prøvene, og fiskerne finner nesten ikke G6 makrell i prøvene, forteller Garvik.

Med så liten makrell så er prisene og relativt lave. Laveste pris i auksjonen er kr 5,12 og høyest kr 8,73, og totalsnitt for uken er på kr 6,39.

– Vi får håpe det er større makrell på vei fra nord, og det ryktes at Færøyværingene fisker på 500 grams makrell øst av Færøyane. Flere båter vil roe ned fisketakten så lenge størrelsene er på nivå med sist uke, sier Garvik.

Dorgerne som har fisket noen uker har så langt landet rundt 6.500 av sin kvote som er på 13.984, når vi tar med restkvantum fra i fjor.

NVG-sild

I nord er det tatt rundt 600 tonn norsk vårgytende silde, som er låssatt i Lofoten. Dette er sild på vel 300 gram som er solgt til konsumanlegg i nord til priser fra kr 2,30 - 2,50.

I tillegg så har en russisk tråler landet 600 tonn fra Norskehavet.

Øyepål/Kolmule

Fra Nordsjøen er det sist uke fisket 4.300 tonn med øyepål og 500 tonn med kolmule. Alt dette er omsatt til norske og danske sildoljefabrikker til priser i området kr 1,80 - 1,90.

Kystbrisling

Etter en god oppstart av brislingfiske i Hardanger/Sunnhordaland ved første åpning og påfølgende stopp, så gjenåpnet fisket forrige uke. Det var brukbart fiske i starten av uken, mens det dabbet av i siste halvdel. Totalt er det innmeldt 390 tonn. Siden åpningen av brislingfisket, er man kommet opp i vel 1.300 tonn fra ovennevnte område.

– Det planlegges et prøvetokt til Sognefjorden i nær framtid, for å se om det finnes brisling av rett kvalitet også fra den fjorden.

Flere brislingbruk har nå skiftet not, og vil satse på makrellfiske framover.