Vil vite mer om oljekonsekvenser

FHL ber i en høringsuttalelse om mer kunnskap om oljekonsekvenser i nord.

Fiskeri- og havbruksnæringens landsforening (FHL) mener at det må på plass mer kunnskap om mulige konsekvenser av petroleumsvirksomhet i nord. Det handler særlig om oljevern, arealkonflikter, effekter av seismikk og mulig miljøpåvirkning.

Det framgår av FHLs høringsuttalelse til oppdateringen av forvaltningsplanen for Barentshavet - Lofoten.

– Dette betyr at vi er åpen for en konsekvensutredning for områdene utenfor Lofoten, Vesterålen og Senja. Så må resultatet av denne utredningen danne grunnlag for om det bør åpnes for oljevirksomhet eller ikke, sier miljødirektør i FHL, Aina Valland, i en pressemelding.

FHL krever at en har tilstrekkelig kunnskap om følgende forhold:

  • Utslipp og mulig påvirkning på havmiljøet.
  • Hvordan sikre god nok oljevernberedskap.
  • Mulige arealkonflikter med fiskeriene og løsninger knyttet til dette.
  • Hvordan seismikkaktivitet påvirker sjømatnæringen økonomisk, og hvordan olje- og gassnæringen kan kompensere.
  • Konsekvenser ved uhell og tiltak for opprydning.

– Vi mener all forvaltning må være fakta- og kunnskapsbasert, og her er det behov for utredning av svært viktige problemstillinger knyttet til miljøpåvirkning og hensynet til sjømatnæringen. Selv om man åpner for konsekvensutredning for områdene utenfor Lofoten, Vesterålen og Senja, må ikke det bety automatisk grønt lys for petroleumsvirksomhet i disse viktige fiskeriområdene, understreker Valland.

De største konfliktene mellom petroleums- og fiskeriinteressene har så langt vært knyttet til seismikkskyting. For fiskeindustrien vil skremme-effekten på fisk kunne medføre reduserte landinger av fisk, mener FHL.

FHL er derfor opptatt av at fremtidig seismikkskyting må planlegges bedre, og at det også etableres ordninger som beskytter fiskeindustrien mot økonomiske tap knyttet til slik virksomhet. I dag er det kun fiskeflåten som drar nytte av en slik ordning.

– Det må også på plass løsninger for å unngå arealkonflikter. Den smale sokkelen utenfor denne delen av kysten gjør at det er ekstra viktig at man ivaretar fiskeriinteressene i landsdelen, understreker Valland.

FHL skriver i høringsuttalelsen at det er positivt at det foreligger et oppdatert faglig grunnlag for havområdet som både rent og rikt på fiskeressurser og dermed svært viktig for Norge som sjømatnasjon. På en del områder har petroleums- og sjømatnæringen en felles leverandørindustri, noe som innebærer at økt næringsvirksomhet vil gi betydelige regionale ringvirkninger og dermed sikrer bosetting og arbeidsplasser.

– Sjømatnæringen representerer fremtiden i norsk verdiskaping. Vi er svært opptatt av at det må stilles strenge krav til både ny og eksisterende næringsvirksomhet i nord, slik at potensialet for videreutvikling innen sjømatnæringen ikke reduseres, sier Aina Valland.

Les også: Høring om det faglige grunnlaget 27.04.2010

Les også: Grunnlaget for oppdatering av forvaltningsplanen 15.04.2010