Har fullført oppkjøp

VÅGSØY: Norway Pelagic har fullført oppkjøpet av Emy Fish og Brødr Myhre i Måløy.

Norway Pelagic ASA inngikk den 15. mars 2010 avtaler om overtagelse av de pelagiske virksomhetene til Emy Fish AS, Emy Eiendom AS og Brødr Myhre AS i Vågsøy kommune.

– Norway Pelagic ASA meddeler herved at oppgjørene under avtalene har funnet sted i dag, og at oppkjøpene av Emy Fish og Brødr Myhre følgelig har blitt gjennomført.

Det skriver Norway Pelagic i en børsmelding onsdag 1. september 2010.

Kjøpte selskaper for 43,5 mill. kroner

Det ble avtalt at Norway Pelagic kunne gøre opp inntil 50 prosent av kjøpesummene med aksjer i selskapet, men senere besluttet Norway Pelagic å ikke benytte seg av retten til å utstede vederlagsaksjer. Følgelig skulle hele oppgjøret på 19,5 millioner kroner for Emy-selskapene, og 24 millioner kroner for Brødr Myhre, gjøres opp med kontanter. Oppgjøret ble forventet å finne sted rundt 1. september 2009.

Les også: Kjøper Emy Fish og Brødrene Myhre 16.03.2010