Robotisert lasting og lossing på «Geir II»

GEIR II – Autolinefartøy med dragebrønn. Tegning: FHF

Den 3. september 2010 døpes det nye autolinefartøyet «Geir II». Fartøyet er utstyrt med et system for robotisert fylling av lasterom og lossing.

Fartøyet inneholder blant annet et nyutviklet automatisert fangsthåndteringssystem, som automatiserer råstofflogistikken inn og ut av lasterom, melder forskningsfondet FHF.

«Geir II» overleveres til rederiet H P Holmeset AS i en dåpsseremoni ved Fiskerstrand verft i Ålesund den 3. september kl. 15.00. Det nye fartøyet inneholder et pilotanlegg som sorterer og palleterer produkter, plasserer pallene i lasterommet og losser pallene gjennom skipssiden på shelterdekk.

Anlegget er detaljkonstruert, bygget og installert av Optimar Giske AS i samarbeid med H. P. Holmeset. Utviklingen er en del av et større samarbeid mellom SINTEF Fiskeri og havbruk, Fiskebåtredernes forbund, Innovasjon Norge og forskningsfondet FHF.

Strekkoder og automatiserte heiser

For å slippe sortering etter lossing, blir råvarene merket med strekkoder for å holde rede på de ulike produktene (art og vektgruppe). Koden blir lest inn i en database sammen med dato, fangstlokalisering og fartøydata.

Enhetene blir så transportert til et mellomlager i fremre del av lasterommet. Styresystemet holder rede på hva som er i mellomlageret til enhver tid og varsler når det finnes nok enheter av en produktkategori til å fylle en pall. Videre transporteres enhetene til palletering som også forgår automatisk.

Ved hjelp av fjernkontroll blir pallene heist i kran til ønsket posisjon i lasterommet. Tre traverskraner som er 360 grader svingbar sørger for full dekning i lasterommet. Ved lossing heises pallene til en palleheis, som tar to paller samtidig til shelterdekk. Videre transporteres pallene på conveyer (ruller) til en åpning på siden av fartøyet der de blir hentet av truck.

Kan losse 45 tonn i timen

I lasterommet er det plass til ca 290 tonn på paller, 12 tonn i mellomlager og ca 25 tonn som kan stues inn mot skråvegger. Mellomlageret har 198 hyller hvorav 68 kan brukes til både blokk og filet. Systemet vil ha kapasitet til å losse 45 tonn i timen, det vil si at full last på 327 tonn losses på under 8 timer.