Viser yrkesmuligheter i sjømatnæringen

Nye informasjonsfoldere fra «Sett Sjøbein», presenterer yrkesmuligheter i fiskeri- og havbruksnæringen på en spennende og informativ måte.

Målgruppen er unge som er i prosessen med valg av utdanning på videregående skole, melder forskningsfondet FHF.

De tre informasjonsfolderne er en del av Sett Sjøbeins rekrutteringstiltak for 2010, og inneholder informasjon om fiskeri, havbruk og sjømatproduksjon. Folderne er distribuert til opplæringskontorer, undervisningsinstitusjoner, næringsorganisasjoner med flere.

Sett Sjøbein er et treårig rekrutterings- og kompetanseprosjekt for marin sektor. Forskningsfondet FHF administrerer prosjektet på oppdrag fra Fiskeri- og kystdepartementet.

Supplerer tidligere rekrutteringsbrosjyre

De tre nye informasjonsfolderne er laget som et supplement til rekrutteringsbrosjyren «Velg Smart!», som ble laget av Sett Sjøbein tidligere i 2010. I denne brosjyren finner man oversikt over marine utdanningsmuligheter, med blant annet utdanningsinstitusjoner som tilbyr marine utdanningsløp, både i videregående skole og høyere utdanning.

Brosjyren og foldene viser også fram gutter og jenter som har valgt en karriere i norsk fiskeri- og havbruksnæring.

Fritt tilgjengelig

De nye folderne og brosjyren «Velg Smart!» distribueres kostnadsfritt og gir aktører tilgang til et enhetlig informasjonsmateriell om yrkes- og utdanningsmuligheter i marin sektor. Interesserte kan ta kontakt med prosjektledere Kristian Henriksen (kristian.henriksen @ fhf.no) og Elisabeth Aasum (elisabeth.aasum @ fhf.no) i Sett Sjøbein for å få tilsendt noen eksemplarer, opplyser Sett Sjøbein..

Flere aktører har bidratt med bilder til informasjonsfolderne, og Sett Sjøbein retter en stor takk til disse.