Årsrapport om beredskap 2009

Årsrapport 2009 om Kystverkets beredskap mot akutt forurensning, er nå lagt frem.

Les også: Kystverkets beredskap mot akutt forurensning 29.06.2009

I 2009 ble det innrapportert 1302 hendelser til beredskapsvaktlaget og av disse førte 388 til utslipp til sjø, til vassdrag og til grunn, melder Kystverket.

– De fleste hendelsene skjer på land og medfører utslipp til grunn eller vassdrag. De håndteres i første rekke av det lokale brannvesenet, sier beredskapsdirektør i Kystverket, Johan Marius Ly.

Beredskapsvaktlaget har sammen med medarbeidere i lostjenesten og Kystverkets trafikksentraler forhindret uhell og bidratt til å redusere miljørisikoen ved uønskede hendelser.

18.000 dagsverk til opprensking i Langesund

– Dessverre skjedde det i 2009 også et større uhell der lasteskipet Full City drev på grunn på Såstein utenfor Langesund. Dette medførte oljeforurensning langs kysten i Telemark, Vestfold og Aust-Agder. Totalt er det brukt om lag 18 000 dagsverk i opprensningen. Målet har vært å få fjernet så mye av oljen som praktisk mulig før sommeren 2010, slik at naturen selv klarer bryte ned oljen. Men selv etter dette vil nok spor etter oljen være synlig ennå en stund, forteller Ly.

– Kystverkets beredskapsorganisasjon består av en rekke kompetente og dyktige medarbeidere tilknyttet Kystverkets hovedkontor, rederi og regioner. I tillegg til disse kommer en rekke samarbeidspartnere og organisasjoner som sammen med Kystverket bidrar til den nasjonale beredskapen mot akutt forurensning, sier Ly.