Ny emisjon i Aker BioMarine

Aker BioMarine vil gjennomføre en ny kapitalinnhenting for å finansiere kjøpet av Epax.

Les også: Etablerer et nytt joint venture 03.09.2010
Les også: Trygg Pharma kjøper Epax Holding 03.09.2010

– Styret har besluttet å foreslå for generalforsamlingen en fortrinnsrettsemisjon for å finansiere Aker BioMarines deltakelse i joint venture-selskapet sammen med Lindsay Goldberg LLC og joint venture-selskapets kjøp av Epax Holding AS ("Epax") fra Austevoll Seafood ASA, opplyser Aker BioMarine ASA i en børsmeling i dag.

Den foreslåtte emisjonen, skal forelegges Aker BioMarines ekstraordinære generalforsamling den 24. september 2010.

Styret foreslår å utstede totalt 227.272.727 nye aksjer til en tegningskurs på kroner 1.10 per aksje, som gir et totalt aksjeinnskudd på ca. 250 millioner kroner. Eksisterende aksjeeiere på tidspunktet for generalforsamlingen vil motta tegningsretter som vil gi dem fortrinnsrett til å tegne og bli tildelt nye aksjer i emisjonen. Eksisterende aksjeeiere vil motta ca. 0,31213974 tegningsretter per aksje de eier ved utløpet av dagen generalforsamlingen avholdes. Hver tegningsrett vil gi rett til å tegne én ny aksje i emisjonen. Tegningsrettene vil være omsettelige, og blir notert på Oslo Børs før starten på tegningsperioden. Aksjene vil være omsettelige uten tegningsretter fra og med dagen etter den ekstraordinære generalforsamlingen.

Tegningsretter som ikke er benyttet eller solgt i løpet av tegningsperioden, vil bli slettet og mister dermed sin verdi. Overtegning og tegning uten tegningsretter vil være tillatt. Tegningsperioden varer i to uker, og er ventet å starte på eller rundt 30. september 2010, forutsatt godkjennelse av et prospekt for emisjonen. Betaling for aksjene skal skje på den syvende handelsdagen etter utløpet av tegningsperioden.

Gjennomføring av emisjonen er betinget av at alle vilkår for Trygg Pharma AS' forpliktelse til å overta aksjene i Epax Holding AS fra Austevoll Seafood ASA er oppfylt.

Det er ikke lenge siden den forrige store emisjonen i Aker BioMarine. Selskapet gjennomførte i vår en emisjon på godt over 600 millioner kroner.

Les også: Aker BioMarine hentet 638 mill. 05.05.2010

Den nye emisjonen er garantert av Aker Seafoods Holding AS. Arctic Securities ASA vil være tilrettelegger for fortrinnsrettsemisjonen.

Les mer
Innkalling til ekstraordinær generalforsamling (PDF)