Styrker oljevernberedskapen

Sjøfartsdirektoratet åpner nå for at flere typer fartøyer skal kunne brukes i oljevernberedskapen.

Formålet er å åpne for at fartøy som i utgangspunktet er bygget og utrustet for annen bruk kan brukes i slik beredskap, og sikre at dette skjer på en trygg måte for fartøy, mannskap og miljø. Direktoratet har derfor sendt på høring en forskrift som skal kunne regulere dette på en forsvarlig måte, skriver Sjøfartsdirektoratet i en pressemelding.

– Vi ser at det er et samfunnsmessig behov for å ha flere fartøy tilgjengelig i oljevernberedskapen. Gjennom et samarbeid med oljenæringen, fiskarlag, Kystverket og andre berørte instanser har Sjøfartsdirektoratet nå gjort ferdig et forslag til forskrift som vi tror vil åpne for at flere fartøy kan brukes i denne beredskapen, sier sjøfartsdirektør Olav Akselsen.

Les også: Fiskefartøy inn i oljevernberedskapen 03.09.2010

Fiskefartøy og oppdrettsbåter med mer

Sjøfartsdirektør Olav Akselsen. Foto: SjøfartsdirektoratetSjøfartsdirektør Olav Akselsen. Foto: Sjøfartsdirektoratet

Den nye forskriften, når den er godkjent, åpner for at fartøyer som slepebåter, oppdrettsfartøy, redningsfartøy og fiskefartøy kan brukes i oljevernberedskapen.

– Det å bygge opp en beredskapspool av fartøy som kan bistå i oljevernberedskapen vil medføre fordeler for det offentlige i form av tilgjengelighet på fartøy. Dette vil kunne gi en raskere og mer effektiv opprydding. Derfor har også det omfattende samarbeidet med berørte parter vært viktig i utarbeidelsen av forskriften, sier Lars Alvestad, underdirektør i avdeling for fiskefartøy i Sjøfartsdirektoratet.

Alvestad fremhever også avdelingens grundige arbeid med forskriften som nå skal ut på en omfattende høring. Etter planen skal ordningen tre i kraft fra nyttår av.

Høring

Forslaget om å åpne for flere typer fartøyer i oljevernberedskapen, sendes nå ut på høring. Bruk av fartøy som ikke er bygget eller sertifisert som beredskapsfartøy eller slepefartøy i oljevernberedskapen er nå ikke regulert i forskrift.

Fartøy som har deltatt i denne beredskapen har tidligere blitt vurdert i henhold til et veiledningsrundskriv fra Sjøfartsdirektoratet, senest Rundskriv serie V 03/2008.

I forbindelse med utbygging av landnære oljeinstallasjoner, og videre som en følge av flere skipsulykker med utslipp av olje, har bruk av blant annet fiskeflåten i oljevernberedskapen aktualisert seg. Sjøfartsdirektoratet ønsker derfor å regulere dette i en forskrift.

Høringsfristen er satt til 20. november 2010.