Sjømateksporten øker fortsatt

Slakting av laks. Arkivfoto: Tom Haga / Norwegian Seafood Council

Det ble i august 2010 eksportert sjømat for 3,7 milliarder kroner.

Det gir en økning på 667 millioner kroner i forhold til august 2009. Hittil i år er eksportverdien av norsk sjømat på 31,6 milliarder. Det er hele 4,7 milliarder kroner mer enn på samme tid i 2009, i følge tall fra Eksportutvalget for fisk (EFF).

– Veksten i sjømateksporten fortsetter til tross for en urolig verdensøkonomi. Vi ser en økende betalingsvillighet for norsk sjømat i flere markeder. Folk kjøper mer laks til høyere pris og markedet er i vekst. Dette viser at norsk laks som produkt ikke har vært påvirket av finanskrisen, sier Egil Ove Sundheim, direktør for markedsinformasjon i Eksportutvalget for fisk i en pressemelding.

Økt eksport av laks

Den samlede verdien av lakseeksporten var i august måned på 2,5 milliarder kroner. Det er en økning på 606 millioner kroner eller 32 prosent målt mot august i fjor. Verdien hittil i år er på 19 milliarder kroner, som er mer enn den samlede lakseeksporten for hele 2008.

Eksportverdien av ørret falt i august med 37 millioner kroner til 113 millioner kroner. Hittil i år er det eksportert ørret for 935 millioner kroner, noe som er en nedgang i verdi på 342 millioner kroner.

Vekst for sild og makrell i august

I august økte sildeeksporten med 11 millioner kroner til en samlet verdi av 78 millioner kroner. Hittil i år er eksportverdien på 2,1 milliarder kroner som er en nedgang på 181 millioner kroner. For makrellen var veksten på hele 122 prosent til en samlet verdi på 86 millioner kroner. Hittil i år er eksportverdien for makrell på 593 millioner kroner som er en nedgang på 119 millioner kroner eller 17 prosent.

I august var Tyskland den største kjøperen av sild fra Norge. Russland og Hviterussland følger på de to neste plassene. Ser man på eksporten hittil i år er det Russland som er størst med Tyskland på andreplass. For makrellen er det Japan og Tyrkia som handlet mest i august, mens hittil i år er det Russland og Tyrkia som er størst.

Lofotrund tørrfisk økte i august

Eksporten av lofotrund tørrfisk av torsk økte med nesten 47 prosent i august til en verdi av 38 millioner kroner. Volumet økte med 48 prosent til totalt 311 tonn. Prisen var i august på 122 kroner pr kg. Hittil i år er det eksportert 1801 tonn lofotrund tørrfisk av torsk som er en nedgang på 4 prosent.

Nedgang for saltet torsk i august

I august falt eksporten av saltet torsk med 53 prosent i verdi til 26 millioner kroner. Ser man på året under ett er det økningen på 44 prosent som gir en totalverdi på 617 millioner kroner. Gjennomsnittprisen for saltet torsk i 2010 er kroner 27,70 som er ned 4 prosent mot 2009.