Godt salg av klippfisk i august

Hel klippfisk. Foto: Alf Börjesson / Norwegian Seafood Council

Eksporten av torskefisk inklusiv klippfisk, saltfisk og tørrfisk økte til 757,6 millioner kroner i august.

Dette er en økning på 9 prosent eller 62,8 millioner kroner sammenlignet med august 2009. Målt i volum økte eksporten med 7 prosent eller 1 816 tonn, til totalt 29 216 tonn viser tall fra Eksportutvalget for fisk (EFF).

Det ble eksportert klippfisk for 253,4 millioner kroner i august. Dette er en økning på 4 prosent eller 8,7 millioner kroner fra samme måned i fjor. Målt i volum ble det eksportert totalt 7 408 tonn, som er det nest høyeste eksportvolumet noen sinne for en augustmåned. Brasil er det største markedet for klippfisk i august med en eksportverdi på 79 millioner kroner, en økning på 34 millioner kroner fra august i fjor.

– Julesalget til Brasil er nå i full gang. Økningen særlig på klippfisk av torsk er godt hjulpet av både valutasituasjonen og den gode tilgangen på torsk i vinter.

Det sier markedsanalytiker hos Eksportutvalget for fisk, Ove Johansen, i en pressemelding.

Klippfisk av sei økte totalt med 12 prosent i verdi til 104,7 millioner kroner i august. Målt i volum var det en økning på 6 prosent til totalt 3 931 tonn. Prisen på klippfisk av sei var i gjennomsnitt 26,65 kr/kg i august og dette er 5 prosent høyere enn samme måned i fjor.

Klippfisk av torsk ble redusert med 2 prosent i verdi til totalt 124,1 millioner kroner i august målt mot samme tid i fjor. Det ble eksportert 2 783 tonn klippfisk av torsk og dette er nøyaktig samme volum som samme måned i fjor.

Reduksjon for saltfisk og økning for tørrfisk

Det ble eksportert saltfiskprodukter for 39,3 millioner kroner i august, som er en reduksjon på 25,2 millioner kroner eller 39 prosent fra samme måned i fjor. Målt i volum ble det eksportert 1 468 tonn saltfiskprodukter mot 2 100 tonn i august 2009.

Eksporten av tørrfisk lofotrund torsk ble på 37,9 millioner kroner i august og dette er en økning på 12,2 millioner kroner sammenlignet med august i fjor. 311 tonn av lofotrund ble eksportert og det er 100 tonn mer enn i samme måned i fjor. Til hovedmarkedet Italia gikk det 268 tonn til en pris av 129,60 kr/kg, som er en økning fra samme måned i fjor på 5,12 kr/kg.

Sterk måned for fryst hel fisk

Eksporten av hel fryst hvitfisk ble på totalt 155,8 millioner kroner i august og dette er 26,6 millioner kroner eller 21 prosent høyere enn samme måned i fjor. Målt i volum var det en økning på 780 tonn til totalt 10 270 tonn.

Fryst hel uer står for størst økning med en volumvekst fra 123 tonn i august i fjor til 806 tonn i august i år, samtidig med et prishopp på 32 prosent til 17,38 kr/kg. Dette utgjør en eksportverdi på 14 millioner kroner.

Også fryst hel torsk, sei og hyse øker i verdi og samlet er veksten på 15,3 millioner til totalt 111 millioner kroner. Kina er fortsatt største mottaker av fryst hel hvitfisk fra Norge.

Høyere pris fra havbruk

Eksport av hel torsk fra havbruk kom på totalt 29,5 millioner kroner i august og dette er 22 prosent høyere enn samme måned i 2009. Målt i volum var eksporten på totalt 756 tonn i august, -23 prosent over samme måned i fjor. Gjennomsnittprisen i juli var 30,55 kroner kr/kg, som er 10 kroner høyere enn prisen i samme måned i 2009.

Kveite fra havbruk hadde en eksportverdi på 6,4 millioner kroner i august og det er en vekst på 116 prosent fra samme måned i fjor. Prisen var 80 kr/kg, opp 4prosent fra august i fjor. Frankrike er det største markedet for både kveite og torsk fra havbruk.