Fiskets gang uke 35 i 2010

Norges sildesalgslag melder om et svært godt makrellfiske, noe NVG-sild i Lofoten, rolig uke for industritrålerflåten og ca. 400 tonn brisling låssatt.

Makrell

Denne uken har makrellfisket kommet godt i gang, og av ringnotbåtene og de større kystfartøyene, ble det fanget vel 53 000 tonn. Fisken var liten i begynnelsen av uken, mellom 350 og 400 gram i snitt, men i slutten av uken ble det et økende innslag av større fisk, og Sildelaget fikk da oftere innmeldt et snitt mellom 400 og 450 gram.

Uken toppet seg lørdag, da det ble meldt inn over 11 300 tonn. Dette resulterte i at landindustrien fikk problemer med å ta unna det store kvantumet, og søndag måtte Sildelaget rette en henstilling til makrellflåten om å avvente videre fiske, inntil at industrien hadde fått produsert opp det som allerede var fangstet. Fisket forgår nord av 62 graden, ca. 100 nautiske mil vest av Stad.

For låsfisket har det derimot vært noe roligere. Låsfisket etter makrell gav 165 tonn i løpet av uken. Fisken er liten og vanskelig å omsette, både til frysing og fersk anvendelse. Etter utløpet av uken, stod det over 500 tonn makrell i lås.

NVG-sild

I Lofoten er fisket etter norsk vårgytende sild kommet litt i gang, og noen få kystbåter deltar. Kvantumet denne uken ble på vel 1 000 tonn. Fisken er stor, for det meste snitt mellom 300 og 370 gram.

Brisling

Ukens kvantum med brisling fra Hardanger ble ca 400 tonn. Fisken er litt liten, ca. 120 stykk per kilo. En del av de båtene som deltok i dette fisket, har gått over til makrellfiske.

Kolmule og øyepål

Industrifisket er inne i en rolig periode og denne uken ble det rapportert inn 1 210 tonn kolmule og 2 975 tonn øyepål, opplyser salgsleder Odd Fredrik Andersen.