Øker kvoteenheten i makrellfisket

Fiskeridirektøren øker kvoteenheten for kystfartøygruppen i fisket etter makrell.

Kvoteenheten for fartøy i gruppen under 13 meter største lengde, som fisker etter makrell med not, økes fra 67,701 til 101,552 tonn fra og med onsdag 8. september 2010.

Det melder Fiskeridirektøren.

Norges Fiskarlag tilrådde nylig at kvoteenheten for notgruppen under 13 meter, økes med 50 prosent, med bakgrunn i den lave kvoteutnyttelsen.

Les også: Ber om refordeling av makrell 02.09.2010