Etablerer losstasjon i Florø

Illustrasjonsbilde: Losfartøyet «Los 120» ble  døpt i Kristiansund 11. mai 2010. Foto: Geir Tøvik / Kystverket

Kystverket etablerer 1. januar 2011 en permanent losstasjon i Florø.

Losstasjonen vil på sikt bli bemannet med seks personer, melder Kystverket, som siden 2008 har hatt en midlertidig losstasjon i Florø, med bemanning fra losstasjonene ved Bergen, Viksøy og Fedje.

Florø er utpekt som et aktuelt sted for en ny losstasjon på grunn av oppdragsmengden og industriutviklingen i området. I 2007 ble det registrert over 840 losoppdrag innenfor den midlertidige losstasjonens virkeområde. I 2009 steg antallet til rundt 1120 losoppdrag.

– Etter en vellykket testperiode, ser vi frem til å etablere en permanent losstasjon i Florø. Vi har hatt god støtte hos de lokale myndighetene i Florø, som har bistått Kystverket i etableringsfasen, sier regiondirektør John Erik Hagen i Kystverket Vest.

Det geografiske dekningsområdet til Florø losstasjon, vil være Ålesund i nord til Korsfjorden i sør, med tilstøtende fjorder og steder.

Kystverket har i dag 18 losstasjoner langs kysten. Etableringen av Florø losstasjon vil effektivisere bruken av lostjenesten og øke servicegraden til skipstrafikken som trafikkerer dette området. Det vil også redusere ventetiden på los som tidligere har kommet fra Bergensområdet eller Ålesund.

Losstasjonens lokalisering er ennå ikke bestemt og Kystverket sonderer nå markedet i Florø-området etter en aktuell beliggenhet. Losbåttjenesten vil også bli satt ut på anbud.