Avsluttet drøftingene med Egersund Fisk

Eierne av fiskerikonsernet Nergård AS har avsluttet forhandlingene med Egersund Fisk AS.

– Partene har ikke klart å komme til enighet. Styrene har derfor besluttet å avslutte forhandlingene.

Det opplyses i en kort pressemelding fra eierselskapene Lysnes Invest AS og Hopen Invest AS.

De pågående forhandlingene med Egersund Fisk AS, om salg av 91,66 prosent av aksjene i Nergård AS, ble onsdag 8. september 2010 behandlet i styremøter i Lysnes Invest AS og Hopen Invest AS, som er holdingselskapene til barna av avdøde Ole-Arvid Nergård.

Les også: Egersund Fisk vil kjøpe Nergård 23.04.2010

Les også: Arveavgift og formueskatt fremtvinger aksjesalg 04.02.2010