Fedje trafikksentral skal oppgraderes

Kystverket vil i neste uke kunngjøre anbudspapirer for oppgradering av Fedje trafikksentral. Kontrakten er verdt ca 40 millioner kroner.

Kystverket fikk i januar, som en del av regjeringens tiltakspakke, tildelt 40 millioner kroner til oppgradering av det tekniske utstyret ved Fedje trafikksentral, melder Kystverket.

Oppdraget inkluderer både teknisk og bygningsmessig oppgradering av trafikksentralen, deriblant fornying av radarsensorutstyr og bygningens infrastruktur.

Kystverket vil arrangere en befaring av trafikksentralen for anbydere i slutten av juli. Anbudsfristen og kontraktinngåelse er satt til 22. september. Selve utføringen av oppdraget vil starte opp i slutten av september og avsluttes i 2010.

– Oppgraderingen vil øke den tekniske standarden på trafikksentralen og dermed styrke trafikkovervåkingen og sjøsikkerheten i et område preget av stor trafikk. Det er gjort mye bra forarbeid i prosessen så langt og nå ser vi frem til å komme i gang med arbeidet, sier regiondirektør John Erik Hagen i Kystverket Vest.

Anbudspapirer vil i neste uke gjøres tilgjengelig på Doffin, databasen for offentlige innkjøp.

Bakgrunn

Fedje trafikksentral ligger i Fedje i Nord-Hordaland og dekker området fra Sognesjøen i nord, til Hjeltefjorden ved Sture i sør. Trafikksentralen ble etablert i 1992 og har primæroppgaver knyttet til oljeutskipningen fra Sture og Mongstad-terminalene.

I 2008 registrerte trafikksentralen 47.000 seilingsbevegelser innenfor sitt område.