– MSC er den beste miljøstandarden

WWF anser Marine Stewardship Council (MSC) som den beste tilgjengelige sertifiseringsordningen for bærekraftige fiskerier.

Miljøstandarden blir kritisert i siste nummer av Nature.

– MSC-standarden er et viktig verktøy for å bekjempe overfiske, som er den største nåværende trusselen mot verdens havmiljø, sier fagsjef i naturvernorganisasjonene WWF, Nina Jensen.

På topp i evalueringsrapport

MSC er en miljøsertifisering som kun gis til fiskerier som oppfyller de strengeste miljøkrav, og er den beste og mest troverdige sertifiseringsordningen som finnes per i dag, mener WWF.

Standarden ble evaluert i rapporten “Assessment of On-Pack, Wild-Capture Seafood Sustainability Certification Programmes and Seafood Ecolabels” utarbeidet av Accenture Development Partnership i januar 2010.

I rapporten rangeres sju vanlige miljømerker for villfanget fisk i forhold til hvor effektivt merket sikrer et bærekraftig fiske og et levende havmiljø. MSC kommer best ut med en score på over 95 prosent, mens de andre miljømerkene (Naturland, Friend of the Sea, Krav, AIDCP, Mel-Japan og Southern Rocklobster) trenger store forbedringer. Evalueringen trekker spesielt frem store forskjeller i sporbarhet, tilgang på informasjon, struktur, og korrekthet.

Omlag 75 prosent (hvis ikke mer) i form av eksportverdi av alle fiskeriene i Norge, er nå miljøsertifisert. Dette gjør Norge til verdens største tilbyder av MSC-merket fisk. På verdensbasis representerer dette om lag 25-30 prosent av alle MSC-sertifiserte fiskerier, opplyser WWF.

– Positivt for havmiljøet, men kan forbedres

Nina Jensen. Foto: Katrine Gjærum / WWF NorgeNina Jensen. Foto: Katrine Gjærum / WWF Norge

I en nylig publisert artikkel i septemberutgaven av Nature, hevdes det at MSC ikke makter å beskytte miljøet, og at hele sertifiseringssystemet har behov for radikale endringer.

– Artikkelen i Nature tar ikke for seg de positive effektene MSC-ordningen har hatt på miljøet , sier Jensen. Samtidig skal vi ikke stikke under en stol at det også innenfor MSC-systemet er store muligheter for forbedringer, sier Jensen.

MSC jobber kontinuerlig med å forbedre standarden og MSC-prosedyrene, og WWF deltar direkte i, og støtter, organisasjonens pågående arbeid for å forbedre standarden.

– Ingen får over natten verdens fiskerier til å bli 100 prosent bærekraftige, sier Jensen. - MSC er den beste mulige praktiske løsning nå, og er organisert for kontinuerlig forbedring. Vi kan ikke se at kritikerne leverer alternativer som faktisk vil gi mer bærekraft, påpeker Jensen.

Miljøgevinster

WWF mener at det er viktig å trekke frem noen av de miljøgevinstene, som MSC-sertifisering allerede har bidratt til:

  • 99 prosent reduksjon i bifangst i det Sør-Afrikanske lysingfisket (hake), hvor antall sjøfugl tatt som bifangst ble redusert fra 18 000 til under 200 per år. Som følge av sertifiseringen er bifangst reguleringene nå påbudt i fisket.
  • Frivillig stengning av områder på de verdifulle bankområdene i det nederlandske rødspettefisket.
  • 50 prosent reduksjon i fangstene i det australske rock lobster-fisket.
  • Krav om fullstendig bifangstdokumentasjon i det norske seifisket.
  • Etablering av gjenoppbyggingsplan for kysttorsken med sertifiseringen av det norske fisket på torsk fra Barentshavet.
  • Ved sertifisering av krillfisket i Antarktis er Aker BioMarine pålagt blant annet å bidra til kartlegging av effektene av fisket på økosystemet, kartlegge og dokumentere bifangst av fiskelarver, og bidra til en inndeling av fisket i mindre kvoteenheter.

– Mindre bærekraft uten MSC

Bærekraftig forvaltning av marine ressurser er helt sentralt for å sikre fremtidige matbehov, og viktigheten av havets ressurser for verdens befolkning vil bare vokse i årene som kommer.

– WWF mener at MSC kontinuerlig bidrar til å anerkjenne fiskerier som jobber for bærekraft, og dette er fundamentalt for å kunne sikre en fremtid for et levende havmiljø og alle de menneskene som er avhengig av havets ressurser. I dag ville verden bli mindre bærekraftig uten MSC, avslutter Jensen.