Teller kongekrabber på video

Kongekrabbe. Foto: Per Eide Studio / Norwegian Seafood Council

Foreløpige resultater fra årets kongekrabbetokt i Finnmark, tyder på at det er færre store kongekrabber enn tidligere observert.

For å få sikrere estimater på hvor stor bestanden er, har forskerne fra i år tatt i bruk undervannskamera, for å øke antall områder de får observasjoner fra, melder Havforskningsinstituttet.

Endelige tall på bestandsstørrelsen blir lagt fram den 15. november. Også i fjor observerte forskerne færre store kongekrabber enn det som har vært vanlig.

– Estimatet blir sikrere

– Kamerariggen kommer til å bli et viktig supplement til trål og teiner som er de metodene vi har brukt fram til nå. Det er store områder på havbunnen der det ikke er mulig å tråle, mange av disse områdene kan undersøkes med den nye riggen, forteller forsker Jan H. Sundet.

Han har vært med på å teste utstyret på årets tokt. Alt i år kan resultatene som er samlet inn med den nye riggen, brukes når bestanden av kongekrabbe skal beregnes, og forhåpentligvis bidrar det til et sikrere estimat, uttaler Havforskningsinstituttet.

Les også: Fastsatte regulering for kongekrabbe 15.06.2010

Fortsetter med tråltrekk

Selv om videoriggen blir tatt i bruk for fullt fra neste år, kommer forskerne til å fortsette med tråltrekkene.

Det tar tid å trekke kamerariggen langs bunnen, samtidig som den dekker et mindre område enn trålen. Dermed kan ikke kamerariggen erstatte trålingen, men den vil bli brukt i områder hvor det ikke kan tråles og som derfor ikke er undersøkt før.