Fiskets gang uke 36 i 2010

Norges Sildesalgslag melder om godt makrellfiske. Det er til nå fisket 134.900 tonn makrell, noe som er mer enn halve kvoten.

Makrell

– Atter en god makrelluke med totalt 48.200 tonn, og totalt er det nå fisket hele 134.900 tonn i høst. Dette er uvanlig mye når vi ser at vi bare er kommet til 13. september, uttaler salgsleder Kenneth Garvik i Sildelaget.

Til samme tid i fjor var det fisket 42.000 tonn. Så langt i år er restkvoten fra i fjor tatt, samt at det er fisket mer av årets kvote. Dette kan fortsatt fiskes noe over 20.000 tonn i norsk sone.

Etter rekordkvantum og press på prisene forrige helg, var starten av uken rolig med kun 1.800 tonn. Tirsdag samlet makrellen seg igjen og Sildelaget fikk innmeldt 10.000 tonn.

Utover i uken gikk flere båter på leting i EU sonen, og onsdag ble det innmeldt fangster både fra området øst av Shetland på vel N 60 ̊, og fra N 63 ̊ på grensen til Færøysonen. Torsdag og fredag lå daglige kvanta på vel 6.000 tonn. I helgen ble det to gode dager, med 11.000 tonn innmeldt lørdag og 9.600 tonn søndag.

Størrelsen og dermed prisen har variert gjennom uken. I starten ble det hovedsakelig fangstet makrell med snittvekt 400 gram. Fangstene i EU-sonen, og senere i norsk sone, hadde innslag av større makrell. Det høyeste snittet ble 490 gram, og totalsnittet for hele uken ble 415 gram.

Prisene har variert mer grunnet perioder med mye makrell. Høyeste oppnådde pris i auksjonene ble kr 10,49, mens laveste snittpris ble kr 5,15. Snittpris for hele uken ble kr 7,64.

NVG-sild

Fisket etter norsk vårgytende sild foregår i hovedsak på kysten, og Sildelaget har siste uken fått innmeldt vel 1.800 tonn. Hoveddelen, vel 1.100 tonn, ble fisket i Lofoten og har gått til konsum, 300 tonn er fisket på Møre og har gått til oppmaling. En russisk båt har landet 400 tonn frossen sild fra Norskehavet.

I norskehavet har det vært lite aktivitet fra norske båter. «Havdrøn» har den siste perioden vert på leting, og søndag kveld registrert de forekomster av sild.

– Vi forventer at flere blir ferdig med makrellen i kommende uke, og da er sildefisket i Norskehavet være neste fiskeri, sier Garvik.

Øyepål/Kolmule

Fra Nordsjøen har det sist uke vert beskjedne kvanta til oppmaling. 1.200 tonn øyepål og 800 tonn kolmule er omsatt.

Kystbrisling

Det har vert lite aktivitet i Hardanger/Sunnhordland siste uken. Kun 67 tonn er fisket i starten av uken. «Hosøybuen» vil nå kartlegge Sognefjorden, for å se om det er grunnlag for åpning her.