Vil styrke den arktiske regionen

Helgi Hjörvar, president i Nordisk råd, mener det er viktig å styrke den arktiske regionens posisjon.

Denne uken deltar han på Den niende konferansen for parlamentarikere i den arktiske regionen i Europaparlamentet i Brussel.

– Vi må ha som mål å styrke posisjonen til den arktiske regionen ytterligere også innen EU, og konferansen i Europaparlamentet er en god anledning til å gjøre dette, sier Helgi Hjörvar i forkant av konferansen som finner sted 13.-15. september 2010.

EU-kommissær Maria Damanaki, Danmarks utenriksminister, Lene Espersen, som også er formann for Arktisk råd, og Diana Wallis, visepresident i Europaparlamentet, er blant talerne på konferansen, hvor også Nordisk råds president har taletid.

– Det er viktig at vi intensiverer det konstruktive samarbeidet i den arktiske regionen. I Nordisk råd ønsker vi å pleie og utvikle gode relasjoner både med våre amerikanske og kanadiske venner i vest, og med våre russiske venner i øst og med landene i EU, sier Helgi Hjörvar, som til daglig er parlamentariker i det islandske Alltinget.

Arktisk råd

Alle de nordiske landene er medlemmer av Arktisk råd. I tillegg er Canada, Russland og USA medlemsland, og medlemmer av Europaparlamentet deltar også på konferansen. De nordiske landene og selvstyrte områdenes geografiske plassering, gjør arktiske spørsmål ekstra sentrale for den nordiske regionen.

Den tiende konferansen for parlamentarikere i den arktiske regionen vil finne sted på Island i 2012. Det var også der den første konferansen gikk av stabelen i 1993.