Nytt styre i Norway Pelagic

Det er valgt nytt styre i Norway Pelagic, etter at Austevoll Seafood kjøpte Domstein sine aksjer i selskapet.

Det ble fredag 10. september 2010 avholdt ekstraordinær generalforsamling i Norway Pelagic ASA. På saklisten stod valg av nytt styre etter at Domstein ASA i sommer solgte seg helt ut av selskapet. Aksjene ble overtatt av Austevoll Seafood ASA, som med det ble eier av totalt 32,27 prosent av aksjene i Norway Pelagic.

I overensstemmelse med valgkomiteens forslag, ble følgende vedtak fattet av generalforsamlingen:

«Mona Lindal, Marit Solberg, Lars Arne Bauge og Rolf Domstein fratrer, og Britt Kathrine Drivenes, Helge Singelstad og Anne-Sofie Utne velges som nye styremedlemmer. Samtidig velges nåværende varamedlem Magnus Ytterstad inn som fast medlem».

Samtidig ble det bestemt at fratredende styremedlemmer, skal honoreres med 50.000 kroner for perioden frem til fratredelsen.

Les også: Domstein selger til Austevoll Seafood 20.07.2010