Fiskerikonferanse preget av konflikt

Makrellkonflikten preget konferansen som ble arrangert på Færøyene sist uke.

Med den pågående «makrellkrigen» mellom fiskerinasjonene i Nord-Atlanteren som bakteppe, arrangerte Nordisk ministerråd en fiskerikonferanse på Færøyene 7.-9. september, med 170 deltakere. En lang rekke deltakere fra Irland og Skottland meldte avbud.

Vestergaard fikk ny kunnskap

Striden om makrell, mellom Island og Færøyene på den ene siden og Norge og EU på den andre siden, preget konferansen på en konstruktiv måte, mener ministerrådet.

– Konferansen viste at det er mange muligheter og mange utfordringer knyttet til det pelagiske kompleks. Det jeg sitter igjen med er en konferanse som belyste hele komplekset bra, og jeg fikk mye ny og interessant kunnskap.

Det sier den færøyske fiskeriministeren og verten for konferansen «Det Pelagiske Kompleks», Jacob Vestergaard.

Vestergaard sier at dagene har gitt ham mye av både ny kunnskap og ikke minst innspill til hvordan utfordringene med fordeling av havets ressurser, spesielt de som vandrer inn og ut av flere lands farvann, kan løses.

– Makrellstriden gjorde diskusjonen aktuell, og skapte interesse rundt konferansen, men det var et av mange elementer som vi fikk belyst i Nordens Hus i Tórshavn, sier Jacob Vestergaard.

– Det er så mye som spiller inn. Vi fikk dokumentert at det er så mye mer enn det fiskeflåten tar ut av ressursene som er med til å påvirke bestandene. Her var det interessant å se det som skjer av ny forskning på blant annet hvordan klimaendringene påvirker livet i havet, sier Vestergaard.

– Den pelagiske flåten er tilpasningsdyktig

Jacob Vestergaard påpeker også at rapporten «Samfundsøkonomisk afkast af pelagiske fiskerier i nordøstatlanten», dokumenterer en rekke spennende fakta.

– Rapporten viser at den pelagiske flåten har en veldig god evne til å tilpasse seg, og at de gjennom effektivisering både har greid å få tallet på aktive båter ut, har fornyet seg og effektivisert den flåten som vi har i dag i det nordatlantiske. Og de tjener penger, sier Vestergaard.

– Men konferansen viste også at dette er en flåte som lever i en tøff hverdag, der de er avhengige av forutsigbarhet, og at endringer kan skje raskt. Derfor håper jeg at konferansen er startskuddet til at vi kan komme i gang med å få løsninger for det pelagiske kompleks som alle nasjonene som deltar i dette fisket kan være fornøyde med, sier Vestergaard.

– Det er viktig at alle landene føler at de har fått sin rettferdige andel av disse bestandene. Det er det ikke i dag, og det må vi finne forhandlingsløsninger på, avslutter Jacob Vestergaard.

Administrerende direktør i norske Fiskebåtredernes Forbund, Audun Maråk, var en av hovedinnledene på konferansen. Han mener at det gode makrellfisket i høst, viser at Norge har inntatt et korrekt standpunkt i makrellstriden:

Les også: – Stadfestar dei norske standpunkta 13.09.2010