Frykter oljesektoren favoriseres

BARENTSHAVET: Russiske fiskere frykter at delelinjeavtalen vil favorisere olje- og gass-sektoren.

Russiske fiskere i arktiske farvann er bekymret for at den norsk-russiske delelinjeavtalen for Gråsonen i Barentshavet, vil favorisere olje- og gass-sektoren, og ikke ta fiskernes interesser i betraktning.

Leder for den største interesseorganisasjon for russiske fiskere i nordlige farvann, Vyacheslav Zilanov, hadde nylig et møte med lederen for den russiske delegasjonen som har forhandlet med Norge om avtalen, Roman Kolodkin, hvor han uttrykte fiskerinæringens bekymringer for fremtiden, skriver barentsobserver.com.

Avtalen vil bli undertegnet både av den russiske og den norske utenriksministeren i Murmansk onsdag 15. september 2010.

Zilanov har bedt om at anbefalinger fra fiskere og eksperter fra Det russiske fiskeribyrået i Murmansk i april 2010, bør tas hensyn til i avtalen med Norge.

Fiskerne anbefaler at den felles norsk-russiske fiskerikommisjonen fortsetter sitt arbeid og at eksisterende avtaler om regulering av fisket bør forlenges, at fiske i den såkalte Gråsonen bør reguleres i en overgangsperiode, at russiske fiskere fortsatt bør ha lov til å fiske i farvannene rundt Svalbard og at Norge og Russland skal styrke den felles vitenskapelige forskning og overvåking av andre lands fiskefartøy i nordlige farvann.

Zilanov har planer om å ta kontakt med president Medvedev og overlevere fiskerinæringens anbefalinger, når han kommer til Murmansk for å overvære signeringen av avtalen.

– Hvis våre rimelige krav ikke tas i betraktning, vil vi ta alle de steg som loven tillater, å beskytte fiskerinæringens interesser, sier han og legger til at ignorering av kravene, bare vil favorisere olje- og gass-sektoren.

Les også: Enighet i delelinjeforhandlingene 27.04.2010