Krever 99 millioner fra Aker Seafoods

Frysetråleren «Vesttind» tilhører Nordland Havfiske AS. Foto: Aker Seafoods ASA
Del saken

Aker Seafoods har mottatt et stort krav fra Glitnirs administrasjonskomite. Kravet bestrides.

Aker Seafoods har mottatt et krav på betaling av ca. 99 millioner NOK fra administrasjonskomiteen i Glitnir på Island vedrørende en rente- og valutaswap-avtale inngått i 2005, opplyser Aker Seafood ASA i en børsmelding.

- Aker Seafoods bestrider kravet. Som nevnt i selskapets prospekt datert 31. august 2009, ble den relevante swap-avtalen terminert av Aker Seafoods i 2008, heter det i meldingen.

Aker Seafoods er fortsatt av den oppfatning at selskapet hadde rett til, og korrekt terminerte swap-avtalen i henhold til islandsk lov, og at selskapet derfor ikke har forpliktelser til å foreta ytterligere betalinger under swap-avtalen.