Krever 99 millioner fra Aker Seafoods

Frysetråleren «Vesttind» tilhører Nordland Havfiske AS. Foto: Aker Seafoods ASA

Aker Seafoods har mottatt et stort krav fra Glitnirs administrasjonskomite. Kravet bestrides.

Aker Seafoods har mottatt et krav på betaling av ca. 99 millioner NOK fra administrasjonskomiteen i Glitnir på Island vedrørende en rente- og valutaswap-avtale inngått i 2005, opplyser Aker Seafood ASA i en børsmelding.

– Aker Seafoods bestrider kravet. Som nevnt i selskapets prospekt datert 31. august 2009, ble den relevante swap-avtalen terminert av Aker Seafoods i 2008, heter det i meldingen.

Aker Seafoods er fortsatt av den oppfatning at selskapet hadde rett til, og korrekt terminerte swap-avtalen i henhold til islandsk lov, og at selskapet derfor ikke har forpliktelser til å foreta ytterligere betalinger under swap-avtalen.