Solgte store eierposter i Nergård

Kræmer og Torrissen kommer inn på eiersiden i fiskerikonsernet Nergård.

Styrene i Lysnes Invest AS og Hopen Invest AS har inngått avtale om salg av 40,64 prosent av aksjene i Nergård AS med Nergård Holding SUS (selskap under stiftelse) som kjøper.

Nergård, Kræmer og Torrissen

Nergård Holding SUS er eid 50 prosent av Søstrene Nergård AS, og 50 prosent av selskap kontrollert av Bjarte Tunold. Søstrene Nergård AS er eid 1/3 av Nina og Helene Nergård med familie, 1/3 av Kræmer AS og 1/3 av Bodø – selskapene Torris Invest AS og Svein Torrissen & Sønner AS.

Nergård Holding AS har også inngått avtale om kjøp av aksjer fra minoritetsaksjonærene i Nergård AS slik at dersom myndighetene godkjenner transaksjonen vil Nergård AS bli eid med 25,5 prosent av Lysnes Invest AS, 25,5 prosent av Hopen Invest AS og 49 prosent av Nergård Holding SUS.

Nordnorsk gruppering

– Etter bruddet med Egersund var vi tilbake til en situasjon hvor eierne ikke hadde tilfredsstillende kapital til å videreutvikle Nergård AS. Eierne har derfor valgt, med utgangspunkt i en nordnorsk eiergruppering, å inngå avtale med kjøpere som ønsker å videreutvikle Nergård slik selskapet er i dag.

Det sier styreleder i Lysnes Invest AS og Hopen Invest AS, Hallvard Østgård, i en pressemelding.

Les også: Avsluttet drøftingene med Egersund Fisk 09.09.2010

Intensjonen er at Nergård AS fortsatt skal bestå som et av Norges største fiskeriselskap og denne løsningen vil gjøre at man har solide eiere som kan videreutvikle selskapet. Dette gjør at dagens eiere velger å selge seg ned med ca. 40 prosent, sier Østgård.

Kan overta hele konsernet

Nergård Holding SUS har en tidsbegrenset opsjon på kjøp av de resterende 51 prosent.

– Vi har stor tillit til selskapets nøkkelpersonell og ansatte og er derfor villig til å satse penger og gjøre en rask avtale for å få muligheten til å være med å videreutvikle Nergård AS som ett av de fremste sjømatselskapene i Norge, sier Mads Torrissen representant for kjøperne.

Partene mener med dette å ha fått på plass en god og framtidsrettet løsning som sikrer videre utvikling av Nergård AS og de verdier som ligger der for aksjonærer, ansatte og de lokalsamfunn hvor konsernet har virksomheter, heter det i pressemeldingen.

Les også:
Egersund Fisk vil kjøpe Nergård 23.04.2010
Arveavgift og formueskatt fremtvinger aksjesalg 04.02.2010