Norge dårligst på entreprenørskap

Til tross for mye kapital er Norge dårligst i Norden på entreprenørskap.

Målt etter forholdene for entreprenører, inntar Norge en bunnplassering i Norden. Det viser den nye rapporten «Nordic Entrepreneurship Monitor», fra Nordisk ministerråd. Rapporten er den første noensinne som sammenligner vilkårene for gründere i de nordiske landene.

– Mange etableringer i Norden, men dårlig vekst

Danmark og Finland ligger fremst på etableringsfronten, Sverige i midtfeltet og Norge sist. Island ligger bra an når det gjelder rammevilkår, men ikke så bra når det gjelder start av nye bedrifter og vekst.

Det er en høy andel av nystartede bedrifter i de nordiske landene. Men samlet sett klarer Norden seg dårlig i forhold til for eksempel USA, spesielt når det dreier seg om vekst – de mange nye bedriftene biter seg med andre ord ikke fast.

«Den nordiske regionen har høye etableringstall, noe som tyder på at regionen har løst utfordringen med å skape nye firmaer. Men de høye etableringstallene gir seg ikke utslag i tilsvarende høye veksttall, og de nordiske landene høster derfor ikke fruktene av det høye etableringsnivået», påpeker rapporten.

De nordiske landene vil derfor ha stor nytte av et økt samarbeid om entreprenørskap og etableringsvirksomhet for bedre å kunne møte globaliseringens utfordringer, konkluderer rapporten.

– Nordic Entrepreneurship Monitor bekrefter at hvis vi skal greie oss i den internasjonale konkurransen, må vi arbeide langt tettere sammen her i Norden

Det uttaler generalsekretær i Nordisk ministerråd, Halldór Ásgrímsson, i forbindelse med publisering av rapporten.

Samlet sett er Danmark nordisk mester i entreprenørskap, til tross for problemer med å tiltrekke utenlandsk arbeidskraft. Finland er nummer to, spesielt på grunn av gode rammevilkår.

– Norge på bunnen til tross for god kapitaltilgang

Norge ligger på bunnen, til tross for den beste tilgangen til finansiering, mens Sverige ligger i midten. Island, som vanligvis ligger høyt i sammenligninger av entreprenørskap, greier seg ikke så bra i denne undersøkelsen, til tross for gode rammevilkår. Hva vekst og etablering angår, ligger de helt i bunnen.

I Sverige og Finland er det, ifølge rapporten, spesielt en rigid regulering av arbeidsmarkedet som er med på å bremse utviklingen.

Undersøkelsen legger opp til en rekke nye samarbeidsprosjekter i de nordiske landene.

– Spesielt et nordisk vekstprogram, samt generelt større samarbeid om utdanning og utvikling samt datainnsamling og benchmarking, kan være med på å løfte fram Norden.

Det mener analysesjef Glenda Napier fra FORA, forskningssenteret under det danske næringsdepartementet som har laget rapporten.