Signerte avtalen om delelinje

I nærvær av statsminister Jens Stoltenberg og Russlands president Dimitrij Medvedjev, ble avtalen undertegnet i Murmansk av utenriksministrene Jonas Gahr Støre og Sergej Lavrov. Foto: Statsministerens kontor

Avtalen om avgrensning og samarbeid i Barentshavet og Polhavet, ble undertegnet i Murmansk 15. september. 2010.

Norge og Russland undertegnet i onsdag 15. september 2010, avtalen om maritim avgrensning og samarbeid i Barentshavet og Polhavet. I nærvær av statsminister Jens Stoltenberg og Russlands president Dimitrij Medvedjev, ble avtalen undertegnet i Murmansk av utenriksministrene Jonas Gahr Støre og Sergej Lavrov.

– Undertegningen er en historisk milepæl. Avtalen vil løse det viktigste utestående spørsmålet mellom Norge og Russland gjennom flere tiår. Vi er tilfreds med å kunne avklare grenseforholdet mellom Norge og Russland i Barentshavet og Polhavet, sier statsminister Jens Stoltenberg i en pressemelding.

Les også: Frykter oljesektoren favoriseres 13.09.2010

Les også: Enighet i delelinjeforhandlingene 27.04.2010

– Avtalen bidrar til forutsigbarhet og stabilitet

Avtalen innebærer også videreføring av det omfattende og gode norsk-russiske fiskerisamarbeidet. Videre regulerer den samarbeid om utnyttelse av mulige grenseoverskridende petroleumsforekomster i disse havområdene.

– Avtalen om avgrensningen styrker vårt naboforhold til Russland og bidrar til forutsigbarhet og stabilitet i området. Den sender et viktig signal til resten av verden om hva slags region Arktis er – en fredelig region der spørsmål løses i samsvar med folkeretten. Den gjenspeiler partenes aktive rolle og ansvar som kyststater for å sikre stabilitet og styrke samarbeidet i Polhavet, sier Stoltenberg.

Grensedragningen mellom Norge og Russland i Barentshavet og Polhavet har reist omfattende og sammensatte avgrensningsspørsmål. Arbeidet med å komme frem til en løsning har vært komplisert og tidkrevende. Den løsningen partene har blitt enige om ligger innenfor rammen av moderne folkerettslige prinsipper for maritim avgrensning. Partene har under forhandlingene, hatt en helhetlig tilnærming til spørsmålet og har dermed i tillegg til linjens gang, hatt omfattende drøftelser blant annet om fiskeri- og petroleumsvirksomhet.

Avtalen markerer sluttpunktet på en lang prosess som har pågått siden 1970. Gjennombruddet ble kunngjort under president Medvedjevs besøk til Norge 27. april i år, da den norske og russiske utenriksminister undertegnet en fellesuttalelse, om at de to forhandlingsdelegasjonene hadde oppnådd tentativ enighet om avgrensingen.

Avtalen skal godkjennes av Stortinget og den russiske dumaen før den kan tre i kraft.

Mer informasjon:

Les også: Forlenga Gråsoneavtalen 01.07.2010

Les også: – Norge har lite å feire 28.04.2010