Kystvaktledelsen flyttes til Sortland

Kystvaktbasen på Sortland. Foto: Forsvaret

Forsvarsministeren har besluttet å følge Forsvarssjefens anbefaling om å flytte sjefen for Kystvakten fra Oslo til Sortland.

Dette vil samle Kystvaktledelsen på ett sted, styrke organisasjonen og øke synligheten i nordområdene, heter det i en pressemelding fra Forsvarsdepartementet.

– Ved å legge Kystvaktledelsen til ett sted vil vi oppnå en sterkere, samlet ledelse og operative, administrative og økonomiske fordeler, sier Forsvarssjef Harald Sunde.

Viktig for nordområdene

Beslutningen om å samle ledelsen på Sortland er også viktig for å ivareta Norges interesser i nordområdene. Delelinjeavtalen mellom Norge og Russland undertegnes i Murmansk i dag, og nordområdene har fått økt betydning for de fem landene som har grense mot havområdene i Arktis. Både klimaendringene og forventningene om store naturressurser bidrar til det.

– Det er et godt samarbeid mellom de berørte nasjonene i nordområdene. For å opprettholde dette, løse felles utfordringer og ivareta Norges interesser, er det viktig med en tydelig tilstedeværelse. Her vil Kystvakten spille en stadig viktigere rolle. Etableringen av en samlet Kystvaktledelse på Sortland er i tråd med regjeringens satsing på nordområdene og vil styrke Kystvaktens synlighet i nord, understreker Faremo.

Haakonsvern fortsatt base i sør

Sjefen for Kystvakten holder i dag til i Oslo, mens Kystvaktskvadron Sør er lokalisert på Haakonsvern i Bergen. Kystvaktskvadron Nord er allerede etablert på Sortland. Selv om kystvaktledelsen flytter til Sortland, vil Kystvaktens fartøyer i sør fortsatt bruke Haakonsvern som base.

– Kystvakten har mange og viktige arbeidsoppgaver langs hele Norgeskysten. Selv om vi nå samler ledelsen og styrker nærværet i nord, vil vi selvsagt opprettholde kapasiteten i sør. Etableringen på Sortland vil ikke påvirke kystvaktfartøyenes operasjonsmønstre, sier Sunde.

– Jeg er inneforstått med at flyttingen vil innebære utfordringer for flere som jobber i Kystvakten, men jeg mener Kystvakten vil bli styrket som følge av denne beslutningen, at den vil være positiv for organisasjonen og gi gode ringvirkninger i lokalmiljøet, sier Faremo.