Sør-Afrika ba Kystverket om råd

Vardø trafikksentral, NOR VTS hadde mandag 13. september besøk fra sørafrikanske sjøsikkerhetsmyndigheter.

Ekspertene kom til Norge for å høste av Kystverkets erfaringer med havovervåkning, melder Kystverket.

Sør-Afrika skal etablere nasjonalt senter for havovervåking

Hensikten med besøket var å sørge for erfaringsutveksling mellom Vardø trafikksentral og sørafrikanske fageksperter på området. Sør Afrika skal etablere et nasjonalt senter for havovervåking. Denne havovervåkningen kan sammenliknes med overvåkningen som utføres fra Vardø.

I løpet av besøket fikk sørafrikanerne en gjennomgang av C-Scope, som er hovedverktøyet Kystverket bruker i havovervåkningen. Her presenteres kart og AIS-data av alle fartøyer. Vardø trafikksentral, NOR VTS ga dem også innblikk i sitt operatørstøtte-system; sin elektroniske logg, kalt OSS.

Gjestene viste stor interesse også for de nye sensorene som vil bli integrert i C-Scope. Det vil si ulike høyteknologiske datasystem, som AIS satellitt, LRIT og andre nyutviklinger, som nå vil bli presentert i ett felles system – alt på en skjerm.

Sjøovervåkningsekspertene fra Kystverket kunne også presentere AISSAT 1- satelitten som ble skutt opp i juli i år (egen nettsak vil følge). Den gir unik dokumentasjon om skipstrafikken rundt Svalbard og i nordområdene.

Sør Afrika vil møte på de samme utfordringer som Vardø trafikksentral, NOR VTS har med store havområder uten sensorer med dekning. De var derfor takknemlige for den nyttige fagutvekslingen, heter det i meldingen fra Kystverket.