– Miljøbevegelsen krisemaksimerer

FrP tror på fredelig sameksistens mellom olje og fisk i Lofoten og Vesterålen. Partiet mener miljøvernere fra Oslo har som mål å maksimere konfliktnivået i Lofoten og Vesterålen.

– Det er fullt mulig både å åpne for og utnytte olje- og gassressursene over tid, og samtidig ivareta interessene til dagens næringsliv og lokalbefolkningen i Lofoten og Vesterålen, sier Ketil Solvik-Olsen, energi- og klimapolitikk talsmann i FrP.

FrP vil ha en pragmatisk løsning til beste for alle parter. Solvik-Olsen mener miljøbevegelsen går inn i petroleumsdebatten med ideologiske skylapper og ambisjoner om å skape mest mulig konflikt.

– Samspill mellom lokalbefolkning, fiskeri og oljenæringen er mulig dersom man respekterer og lytter til lokalbefolkningen. Vi må stille strenge krav til petroleumsnæringen, men samtidig vise at vi har tro på at norske ingeniører kan løse teknologiske utfordringer. Norsk oljehistorie er full av eksempler på at det umulige er blitt mulig. Dersom man verner områder for all fremtid, så reflekterer det en manglende tro på at norske teknologimiljøer vil kunne utvikle nye løsninger, sier Solvik-Olsen.

– Både fiskeri- og oljenæringen er samarbeidsvillige. Det er miljøbevegelsen i Oslo og enkelte stortingspartier som pisker opp stemningen. Regjeringen har vist hvordan man ikke skal gå frem utenfor Lofoten og Vesterålen. Det har vært skutt seismikk på norsk sokkel i 40 år, men det er dagens rødgrønne regjering om har fått frem det høyeste konfliktnivået, sier han.

Solvik-Olsen er spesielt betenkt over at de to regjeringspartiene (SP og SV) som har hovedansvaret for forvaltningsplanen for Barentshavet, er de samme partiene om er mest aktive i å mobilisere motstand mot petroleumsaktivitet i områdene.

– Dessuten glemmer SP, SV og miljøvernere fullstendig å snakke om den globale energiforsyningen. Verden vil i økende grad etterspørre norsk gass, selv når FNs klimamål skal innfris. Miljøvernere kan ignorere slike spørsmål, fordi de er en interesseorganisasjon. Men Stortinget må se helheten, og kan ikke gjøre det samme.