Øker torskekvotene i Nordsjøen

Fiskeridirektøren øker kvotene i det konvensjonelle fisket etter torsk i Nordsjøen.

Maksimalkvoten i det konvensjonelle fisket etter torsk i Nordsjøen, økes med 40 prosent.

Samtidig økes tillatt bifangst av torsk for fartøy som fisker med konvensjonelle redskaper til 25 prosent.

Det melder Fiskeridirektøren i dag.