Øker maksimalkvotene for sei

Fiskeridirektøren øker maksimalkvotene for fiske med not etter sei nord for 62°N.

Fiskeridirektøren har i dag besluttet å øke maksimalkvoten for fartøy som fisker etter sei med not nord for 62°N med 25 prosent.

Det melder Fiskeridirektøren i dag.

Fiskeridirektøren minner samtidig om at fisket kan bli stoppet på kort varsel.