Øker kvoteenheten i makellfisket

Fiskeridirektøren øker kvoteenheten i fisket etter makrell i kystfartøygruppen.

Kvoteenheten for fartøy som fisker etter makrell med garn eller snøre økes fra 40,249 tonn til 52,3237 tonn fra og med i dag fredag 17. september.

For fartøy under 13 meter største lengde, som fisker etter makrell med not, åpnes det for fritt fiske.

Fisket kan bli stoppet på kort varsel når gruppekvoten er beregnet oppfisket.

Det melder Fiskeridirektøren i dag.

Nylig ble kvoteenheten økt for for fartøy i kystfartøygruppen som fisker med not.

Les også: Øker kvoteenheten i makrellfisket 09.09.2010

Les også: Ber om refordeling av makrell 02.09.2010