Endrer ikke råd om Barentshavet

Havforskningsinstituttet endrer ikke sin rådgivning i høringsuttalelsen til rapporten om det faglige grunnlaget for oppdateringen av forvaltningsplanen for Barentshavet–Lofoten.

Havforskningsinstituttet finner at den konsensus som ble oppnådd ved utarbeidelsen av rapporten, dekker de viktigste kunnskapsfelt, og at rapportens innhold er i samsvar med det kunnskapsgrunnlag som ligger til grunn for Havforskningsinstituttet sin rådgiving innen de tema som berøres i rapporten.

– Havforskningsinstituttet finner det derfor ikke naturlig å utdype eller komme med vesentlige tilleggskommentarer på rapportens innhold.

Det skriver Havforskningsinstituttet i følgebrevet til en høringsuttalelse, som instituttet nå har sendt Miljøverndepartementet.

Les også: Vil vite mer om oljekonsekvenser 01.09.2010

Les også: Grunnlaget for oppdatering av forvaltningsplanen 15.04.2010