Endrer ikke råd om Barentshavet

Havforskningsinstituttet endrer ikke sin rådgivning i høringsuttalelsen til rapporten om det faglige grunnlaget for oppdateringen av forvaltningsplanen for Barentshavet–Lofoten.

Les også: Grunnlaget for oppdatering av forvaltningsplanen 15.04.2010

Havforskningsinstituttet finner at den konsensus som ble oppnådd ved utarbeidelsen av rapporten, dekker de viktigste kunnskapsfelt, og at rapportens innhold er i samsvar med det kunnskapsgrunnlag som ligger til grunn for Havforskningsinstituttet sin rådgiving innen de tema som berøres i rapporten.

- Havforskningsinstituttet finner det derfor ikke naturlig å utdype eller komme med vesentlige tilleggskommentarer på rapportens innhold.

Det skriver Havforskningsinstituttet i følgebrevet til en høringsuttalelse, som instituttet nå har sendt Miljøverndepartementet.

Les følgebrevet og høringsuttalelsen her 

Relaterte artikler:
•  Vil vite mer om oljekonsekvenser 01.09.2010
•  - Oljesøl kan ramme hardere og raskere 25.08.2010
•  Advarer mot oljeutbygging 03.07.2010
•  Fraråder oljevirksomhet ved Lofoten 03.07.2010
•  Tre statsråder til i Svolvær 04.06.2010
•  Høring om det faglige grunnlaget 27.04.2010 
•  - Rapporten avdekker store kunnskapshull 15.04.2010
•  - Forvaltningen av havet må være føre-var 15.04.2010
•  Ny rapport om Barentshavet 27.02.2010