Lystad blir ny arbeidsdirektør

Joakim Lystad har i statsråd i dag blitt utnevnt som ny arbeids- og velferdsdirektør.

– Dette har vært en omfattende prosess, og vi har vært på jakt etter den beste kandidaten i landet. Lystad svarer til de forventingene vi har, sier arbeidsminister Hanne Bjurstrøm .

Hun presenterte den nye NAV-direktøren på en pressekonferanse i dag.

Fra Mattilsynet

Joakim Lystad er født i 1953 og utdannet sivilagronom fra daværende Norges Landbrukshøgskole. Han har vært administrerende direktør i Mattilsynet siden 2003. Tidligere har han vært direktør i SFTs beredskaps- og kontrollavdeling, og underdirektør i Miljøverndepartementets industriseksjon.

– Lystad har ledererfaring fra ulike organisasjoner og krevende fusjonsprosesser. Han har solid erfaring med omstilling både i kommunal og statlig sektor. Han blir beskrevet som løsningsorientert, tydelig og med evne til å motivere egne medarbeidere. Dette er viktige kvaliteter når man skal lede en etat med 14 000 ansatte, og som forvalter en tredjedel av statsbudsjettet, sier arbeidsminister Hanne Bjurstrøm.

Joakim Lystad er ansatt på åremål for 6 år med mulighet til forlengelse i èn periode. Han tiltrer den 4. oktober.

Gleder seg

Lystad forlater Mattilsynet med gode minner og erfaringer og gleder seg til å ta fatt på arbeidet i en ny etat, melder Mattilsynet.

– Sammen med Mattilsynets dyktige og engasjerte medarbeidere, er etableringen av Mattilsynet gjennomført. Det er nesten åtte år siden jeg begynte i Mattilsynets interimorganisasjon. Vår andel av matreformen er gjennomført og Mattilsynet er en velfungerende og dynamisk etat i en normal driftsfase, sier Joakim Lystad.

– Jeg har hatt fantastiske år i Mattilsynet, og jeg er stolt over å ha fått lov til å arbeide sammen med alle de kompetente medarbeiderne våre. Samtidig er det spennende å stå overfor nye utfordringer. Erfaringen og lærdommen fra Mattilsynet er en avgjørende ballast å ha med seg inn i ny stilling, konkluderer Lystad.